تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

 مقدمه

با توجه به اینکه احداث سازه­های ساحلی همچون بندر باعث تغییرات در مورفولوژی ساحل در بالادست و پایین­دست بندر می­شود، بنابراین بررسی نتایج حاصل از احداث بندر بر روی وضعیت موجود، در مرحله نخست حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی تغییرات خط ساحل در اثر ساخت بندر می­پردازیم، بدین منظور مطالعه­ی موردی در محل بندر امیرآباد واقع در بهشهر استان مازندران مدنظر قرار گرفته ­است. این تحقیق به روش مدل­سازی با استفاده از نرم­افزار مایک 21  انجام گرفته­ است.

درگذشته بر اساس روابط تجربی و آزمایشگاهی پتاسیل نرخ انتقال رسوب برآورد می­گردید. در خصوص اثرات تغییرات حاصل شده توسط انسان در ساحل دریا، از جمله احداث اسکله­ها و بنادر و دیگر سازه­ها لازم است، اندر­کنش جریان­های ساحلی و سازه­های ایجاد شده مشخص گردد، روش­های عددی به عنوان ابزاری کارآمد در تحلیل جریان تغییرات بهتر مورد استفاده قرار می­گیرد.

در چند دهه اخیر با کمک مدل­سازی­های ریاضی با دقت بالایی پتانسیل انتقال رسوب برآورد می­گردد. یکی از مدل­های عددی بسیار کاربردی و مهم در عرصه مدل­سازی موج، جریان و رسوب مدل عددی مایک 21 می­باشد. در این تحقیق با کمک این نرم­افزار مدل­سازی موج، جریان و انتقال رسوب منطقه امیرآباد مورد مطالعه قرار گرفته­ است که در ادامه به معرفی مدل و نحوه برپایی و اجرای مدل­ها پرداخته شده­است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی