تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

نتیجه­گیری:

در کارهای انجام شده توسط محققین خارجی که مدل­سازی موج، جریان و رسوب را انجام داده­اند، برای مرتفع کردن مشکل رسوبگذاری در حوالی بندر از موج­شکن استفاده­کرده­اند که این موج­شکن­ها از مکان بندر فاصله دارند، اما در این تحقیق با توجه به اینکه جهت جریان غالب از غرب به شرق می­باشداز یک دستک رسوب­گیر در ادامه بازوی غربی بندر، استفاده شده، با این کارطول بازوی غربی بندر بیشتر شده و زمان پرشدن دهانه بندر به تعویق می­افتدو مشکل رسوبگذاری در دهانه بندر مرتفع می­گردد.

در کارهای انجام شده توسط محققین داخلی، در سال­های اخیر مدل­سازی موج و جریان در بنادری مانند بندرانزلی، بندرکیاشهر و بندرنوشهر انجام شده­است ولی تغییرات ساحل براساس مدل رسوب بررسی نشده­است.

در خصوص بندر امیرآباد نیز می­توان گفت که، تغییرات خط ساحل بندر امیرآباد تنها با استفاده از تصاویر ماهواره­ای مورد ارزیابی قرارگرفته­ است و همچنین مدل­سازی عددی تنها برای موج و جریان صورت گرفته­است و هیچ­گونه مدل­سازی عددی برای انتقال رسوب با نرم­افزار­ مایک صورت نگرفته است.

در این تحقیق علاوه بر مدل­سازی موج وجریان( با مدل­سازی موج وجریان می­توان به مقدار و جهت موج و جریان غالب در محدوده بندر پی برد)، انتقال رسوب نیز با نرم­افزار مایک مدل­سازی شده­است، که بر این اساس می‌توان میزان نشست رسوب در طرفین موج‌شکن‌های بندر و همچنین مقدار انتقال رسوب در دهانه بندر را ارزیابی نمود، به عبارتی دیگر می­توان به تغییرات خط ساحل پی­ برد و عمر مفید بندر را تقریب زد. با وجود شرایط بحرانی که در انتهای مدل­سازی‌ها منتج می­گردد، یک دستک رسوب‌گیر برای تثبیت شرایط ساحلی و سایر مباحث کنترل رسوب پیشنهاد می­گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

  • 1