تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-3- مروری بر ادبیات موضوع

تاکنون تعداد زیادی از روش­های تجربی و همچنین مدل­سازی عددی برای جریان­های ناشی از موج و انتقال رسوب ناشی از جریان به موازات ساحل توسط محققین مختلف صورت گرفته ­است. در ادامه شرح مختصری از کارهای انجام شده در ایران و جهان در زمینه مطالعات رسوب و مدل­سازی انتقال رسوب و جریان ارائه می­گردد.

  • Vargasو همکاران، 2001 ، به بررسی راه علاج­بخشی برای جلوگیری از صدمات بیشتر به سازه­های ساحلی واقع در ساحل بوتافوگو  برزیل با روش  مدل امواج بوسینسگ از بسته نرم­افزار مایک 21 پرداختند، بطوریکه آنها موج­شکنی  به طول 600 متر را برای محافظت ساحل ارائه کردند[6].
  • Jørgensenو همکاران، 2001 ، انتقال رسوب در بندر هانسولم در کشور دانمارک را پس از ساخت بندر ارزیابی کردند، که پس از مدل­سازی با نرم­افزار مایک 21 شاهد رسوبگذاری در دهانه ورودی بندر بعلت جهت وزش باد غالب بودند، که برای مرتفع کردن این مشکل از یک موج­شکن استفاده ­کردند[7].
  • Ciprianiو همکاران، 2003 ، به بررسی تغییرات ساحل درسواحل فرینز در کشور ایتالیا پرداختند. بطوریکه ساخت بندر در ساحل باعث بوجود آمدن فرسایش در ساحل شد و امکانات تفریحی ساحل را تحت تأثیر قرار داد. آنها برای جلوگیری از فرسایش در ساحل و بازگرداندن گردشگر به ساحل  به ازای هر کیلومتر از ساحل4/1 کیلومتر سازه ساحلی سخت همچون موج­شکن ودیوارساحلی پیشنهاد کردند و برای از بین بردن فرسایش منطقه از انتقال 4125 متر­مربع ماسه از بالادست موج­شکن مستغرق استفاده کردند[8].
  • Camenen و همکاران، 2004 ، فرمول­های محاسبه نرخ انتقال رسوب را برای محیط­های ساحلی مقایسه کردند. روابط زیادی برای محاسبه نرخ انتقال رسوب ساحلی وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی محدوده پنج رابطه­ی Bijker, Bailard, Van Rijn, Watanabe, Ribberink است. در این تحقیق میزان حساسیت این روابط به سرعت موج، پریود موج، عدم تقارن موج، اندازه دانه ذرات، جریان پایدار بررسی شده­ است و برای داده­های در محدوده سرعت بالا که خطاهای مشخصی رخ می­دهد، بررسی شده­اند. اگر یک پارامتر اصلی در این روابط تغییر یابد، رفتار