تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-20- احیاء ساحل و تخلیه رسوب

احیای ساحل، عبارتست از، انتقال ماسه از بعضی منابع به ساحلی که باید احیاء شود. اگر منبع ماسه، نهشته‌ای رسوبی در امتداد ساحل بوده و انتقال به صورت استقرار این ماسه در بعضی از نقاط پایین­دست سازه‌ای که موجب رسوبگذاری شده، باشد، این شکل از احیای ساحل معمولاً کنارگذر رسوب نامیده می‌شود. انواع سازه‌هایی که معمولاً بیشتر در احیای پروژه‌های ساحل به کار گرفته می‌شوند، آبشکن‌ها یا قطعات موجشکن‌های دور از ساحل برای طول‌های کوچک‌تر می‌باشند[5].

2-2-21- مبانی نظری

نقش بسیار مهم حمل و نقل دریایی و وجود منابع سرشار نفت و گاز و و مواد پروتئینی در آب‌های اطراف کشور از یک طرف و وجود صدها کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب، از طرف دیگر، لزوم احداث بنادر و ساخت سازه‌های مختلف دریایی را ضروری می‌سازد.

احداث سازه­های ساحلی عموماً بر روند طبیعی تأثیرگذاری متقابل دریا و ساحل تأثیر گذاشته و منجر به رژیم هیدرودینامیک و مورفولوژی منطقه می­گردد. این تغییرات به دلیل برهم خوردن تعادل موجود ما بین تمامی عوامل و پدیده­های جاری بر طبیعت منطقه طرح که طی سالیان متمادی شکل گرفته است، رخ می­دهد.

از اینرو ساخت سازه­های ساحلی امری ضروری به نظر می­رسد، از طرفی دیگر تغییرات ساحل پس از ساخت سازه ساحلی اجتناب ناپذیر می­باشد، پس باید طوری برنامه ریزی کرد که بهترین بهره را با کمترین مشکل داشته باشیم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی