تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-16- نیمر‌خ ساحلی و تغییرات آن

امواجی که به یک ساحل ماسه‌ای می‌رسند، شکسته شده و به سمت ساحل بالا می‌روند و دائماً ساحل را تغییر شکل می‌دهند. این تغییر شکل‌های مداوم به این دلیل اتفاق می‌افتد که مشخصات موج (ارتفاع، پریود و یا زاویة نزدیک شدن) برای محدوده­ی زمانی مشخص بندرت ثابت می‌باشد[5].

2-2-17-  نیمرخ تابستانی و نیمرخ زمستانی

در اکثر نقاط ساحلی، امواج طوفانی غالباً در ماه‌های زمستان روی داده و امواج آرام‌تر در تابستان اتفاق می‌افتد. بنابراین عناوین نیمر‌خ‌های تابستانی و زمستانی اغلب جهت تعریف دو نوع نیمرخ بستر بکار می‌رود[4].

2-2-18- سازه‌های عمود بر ساحل

این گروه از سازه‌ها شامل آبشکن‌هایی هستند که در برابر رسوب انتقال یافته تله ایجاد می­کند. این رسوبات شامل رسوب در طول ساحل در ناحیه شکست امواج یا رسوبی که به طور مکانیکی در ساحل و در جایی که پتانسیل انتقال رسوب امتداد ساحل وجود دارد، می‌شود[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی