تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-15-  فرآیندهای ناحیه ساحلی

رسوبات ساحل و کنار دریا بطور مستمر در واکنش به عملکرد مستقیم موج، جریان‌های کرانه‌ای ناشی از موج، جریان‌های ناشی از باد و جزر و مد و خود باد می‌باشند. پایداری بخش رسوبی خط ساحلی به تعادل بین حجم رسوب موجود در آن قسمت و ظرفیت حمل رسوب خالص در نزدیک ساحل، دور از ساحل و در طول ساحل توسط امواج، باد و جریان‌ها در آن قسمت بستگی دارد.

بادهای شدت­یافته در سواحل، جریان ساحلی موازی ساحل ایجاد می­کنند. جزر و مد در طول سواحل، جریان ساحلی معکوس را ایجاد می­کنند.

جریان­های غالب در امتداد ساحل در ناحیه شکست امواج، توسط شکست امواج مورب ایجاد می­شوند. این جریان­های در امتداد ساحل ناشی از موج و آشفتگی ناشی از موج در ناحیه شکست امواج، عامل اصلی برای اکثر انتقال­های رسوب در امتداد ساحل در ناحیه نزدیک ساحل می­باشند[5،3].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی