تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی :پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی

تکه هایی از متن :

2-2-10- انکسار موج

هرگاه بخشی از تاج موج که در آب کم­عمق وجود دارد، با سرعت آهسته­تری نسبت به بخشی که در آب عمیق­تر است، به جلو منتشر شود. نتیجه این پدیده، خمش تاج­های موج می­باشد، که به این پدیده انکسار گویند[5].

2-2-11- تفرق موج

وقتی که ارتفاع یک موج در یک نقطه در طول تاج موج، نسبت به نقطه مجاور، بز رگتر باشد، انرژی بطور جانبی در امتداد  تاج موج منتقل می­شود که به این پدیده تفرق گویند[5].

2-2-12- سرعت گروه موج

یک مخزن با عمق ثابت و زیاد که در آن یک گروه کوچک امواج آبهای عمیق تولید می­شوند، در نظر گرفته می­شود. همچنان که امواج در طول مخزن حرکت می­کنند، امواج جلویی گروه به تدریج کاهش ارتفاع پیدا کرده و اگر مخزن به اندازه کافی طویل باشد، این امواج بطور متوالی محو می­شوند. در حالیکه امواج جلویی ارتفاع خود را از دست می­دهند، امواج جدید در عقب گروه شروع به رشد می­کنند. یک موج جدید در هر پریود موج ظاهر می­شود، به نحویکه تعداد کل امواج در گروه بطور پیوسته افزایش می­یابد[4].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی