1- تعیین رابطه بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات مازندران

ب)اهداف جزئی :

1-تعیین وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

2- تعیین وضعیت شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

64

3-تعیین رابطه متغیر های صفات شخصیت با سلامت روانی دانشجویان

4- تعیین رابطه متغیر های صفات شخصیت با شادکامی دانشجویان

5- تعیین رابطه رویکرد یادگیری با سلامت روانی دانشجویان

6- تعیین رابطه رویکرد یادگیری با شادکامی دانشجویان

7-تعیین سهم هر یک از متغیر های صفات شخصیتی در پیش بینی متغیرهای سلامت روانی و شاد کامی

فرضیه های تحقیق:

  • میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بالاتر از حد متوسط است.
  • یک مطلب دیگر :
  • منبع پایان نامه درمورد اصل برائت، طلاق، عقد مزارعه
  • میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات بالاتر از حد متوسط است.
  • بین متغیرهای صفات شخصیت با سلامت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد.
  • بین متغیرهای صفات شخصیت با شادکامی دانشجویان رابطه وجود دارد.

5-بین رویکرد یادگیری با سلامت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *