تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

3-3-1- توابع شکل مورد استفاده

برای المان‌بندی تابع تنش در زیر پی صلب مستطیلی از سه نوع توابع شکل شامل توابع شکل المانهای گوشه‌ای، توابع شکل المانهای لبه‌ای(کناری) و توابع شکل المانهای میانی استفاده می‌شود. هر یک از توابع شکل نام‌برده دارای ویژگی‌‌های مخصوصی می‌‌باشند. به‌عنوان مثال توابع شکل مربوط به المان‌های گوشه، در دو لبه مجاور از چهار لبه موجود، دارای رفتار سینگولار یا تکین می‌باشند و توابع شکل مربوط به المان‌های لبه‌ای(کناری)، در یک لبه از چهار لبه موجود، دارای رفتار سینگولار بوده و توابع شکل المان‌های میانی، رفتار منظم در کل سطح المان دارد. لازم به‌ذکر است که تمامی المان‌های مورد استفاده دو بعدی و هشت گرهی می‌باشند. در ادامه به تفسیر هر یک از توابع شکل پرداخته می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی