تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی:پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

تکه هایی از متن :

5-2- پیشنهادات

بحث انتشار امواج از سال 1904 آغاز شده است و محققین بسیاری در این زمینه كار كرده اند و هر یك مسأله انتشار امواج را در محیط های مختلف و تحت بارگــذاری های گوناگون حل كرده اند. لذا می تـوان به وسعت و نا مـحدود بودن دامنه مسـائل انتــشار امواج پی برد به‌طوری‌كه با تغیـیر در هندسه مسأله با توجه به کاربردهای مهندسی و یا تغییر در خصوصیات مصــالح با توجه به مصالح موجود در طبیعت و نـحوه بار گذاری می توان تعداد زیادی از مسائل را بررسـی كرد و به حل آن پرداخت.

پیشنهاداتی برای ادامه كار در این زمینه ارائه می شود:

  • مدفون ساختن شالوده در محیط نیمه بی نهایت
  • در نظر گرفتن لایه های مختلف با خصوصیات متفاوت

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی