باسمه تعالی
فرم الف
فرم اطلاعات پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد، دكترای حرفه‌ای
این قسمت توسط سازمان مركزی تكمیل می‌شود

 

 

نام واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات زنجان كد شناسایی:
عنوان پایان‌نامه كارشناسی ارشد یا دكترای حرفه‌ای: تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن کلیدزنی های مختلف در شبکه های توزیع فعال
نام و نام خانوادگی دانشجو: علی رسولی
شماره دانشجویی:
911101481
سال اخذ پایان‌نامه: 93
نیمسال اخذ پایان‌نامه: اول
تعداد واحد پایان‌نامه: 6 واحد
گروه تحصیلی: پزشكیq علوم انسانیq علوم پایهq فنی و مهندسی × كشاورزیq هنرq
رشته تحصیلی: مهندسی برق
گرایش: قدرت
نام و نام خانوادگی استاد راهنما: مهدی بیگدلی مرتبه علمی: استادیار
کد شناسایی استاد راهنما: 13591106000000001346 رشته تحصیلی: مهندسی برق (قدرت)
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
امضاء استاد راهنما
نام و نام خانوادگی استاد مشاور 1: مجید مرادلو مرتبه علمی: مربی
کد شناسایی استاد مشاور 1: رشته تحصیلی: برق (قدرت)
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
امضاء استاد مشاور 1
نام و نام خانوادگی استاد مشاور2: مرتبه علمی:
کد شناسایی استاد مشاور2: رشته تحصیلی:
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
تعداد پایان‌نامه‌های كارشناسی ارشد واحد كه ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همزمان با آن همكاری دارند:
امضاء استاد مشاور 2
توجه: این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود.
امضاء مدیر گروه مربوطه
امضاء معاونت پژوهشی واحد

 پایان نامه ها


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *