تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال:دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه : تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تکه هایی از متن :

2-4- بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل

هدف از حل یک معادله دیفرانسیل یافتن جواب منحصر بفرد یک معادله دیفرانسیل متناظر با یک مسئله فیزیکی، در یک ناحیه با استفاده از اطلاعاتی که از شرایط فیزیکی مسئله نتیجه می شود، می باشد.

این شرایط می توانند بر مرزهای ناحیه مورد نظر ، شرایط مکانی و یا در حالتی که متغیر زمان t یکی از متغیرهای مستقل است به زمان ، شرایط اولیه، تخصیص یابند. بطور کلی اینگونه مسائل را مسائل مقدار مرزی می نامند]4و5و6[. جواب یک مسئله مقدار مرزی در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، جواب یا جواب هایی هستند که در شرایط مرزی ( شرایط مکانی + شرایط اولیه ) صدق می کنند. روش های گوناگونی برای حل یک مسئله با مقادیر مرزی موجود است که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. روش های حل تحلیلی1، 2. روش های تقریبی2، 3. روش های عددی3.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تعیین فشار هیدرودینامیك در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال