تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-12-3-2- كلاس كوهن

فیلترها در پایین گذر جهت كاهش اثر جملات تداخلى در توزیع ویگنر- ویل کاربرد دارند. بطوركلى، دو نوع فیلتر پایین گذر وجود دارد:

1- فیلترهای خطى كه توسط كلاس كوهن توصیف مى­شوند.

2- فیلترهاى غیرخطى كه توسط سری­های توزیع زمان- فركانس توصیف خواهند شد و از آن­ها به نام اسپكتوگرام گیبور هم نام برده مى­شود.

علاوه بر توزیع ویگنر- ویل، در طول 50 سال گذشته تعداد بسیار زیادى توزیع زمان- فركانس دوخطى اراثه شده است. اما تمامى توزیع­هاى اشاره شده، مى­توانند توسط یك الگوی كلى كه اولین بار كوهن [111] در سال 1966 ارائه نمود، قرارگیرند. ابداع چنین الگویى كلى كمك شایانى در تهیه توزیع زمان- فركانس مورد نظر نموده است.

نكته قابل ذكر آنكه، كلاس كوهن مى­تواند منفى باشد مگر آنكه تابع هسته انتخابى وابسته به سیگنال بوده و یا همانند مورد اشاره شده، تابع ابهام یك پنجره باشد. از دیدگاه كلاسیک انرژى، توزیع انرژی سیگنال طبیعى نباید منفى باشد، اگرچه توزیع دوخطى زمان- فركانس نمى­تواند همزمان نامنفى بودن انرژی و برآورده نمودن شرایط حاشیه­اى زمان و فركانس را اقناع نماید. بنابراین سوالى كه به ذهن متبادر خواهد شد، آنست­كه، آیا توزیع زمان- فركانس نامنفى وجود دارد؟ جواب سوال مثبت است. اگر توزیع زمان- فركانس را به تبدیل­های دوخطى (مانند كلاس كوهن) محدود نكنیم، مى­توان توزیع­هاى زمان- فركانس نامنفى كه شرایط زمان و فركانس حاشیه­اى را نیز برآورده مى­سازند، تولید نمود.

تعدادى از اعضاى كلاس كوهن شامل موارد زیر می­باشد:

– توزیع چوى- ویلیامز

– توزیع مخروطى شکل

– بیان زمان- فركانسی وابسته به سیگنال

– تبدیل هیلبرت- هوآنگ

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی