تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-12-2-3- تحلیل ویولت (موجک)[1]

موجك نوعى تابع ریاضى است كه براى تقسیم یك تابع یا سیگنال به مولفه­هاى فركانسى مجزا استفاده مى­شود. تحلیل موجك در ابتدا برای تحلیل ركورد­هاى لرزه­اى پیشنهاد شده است [77]. اما این روش همچنین بیش از 20 سال بعد در مسائل زیادى از قبیل تشخیص صدا و پردازش تصاویر كاربرد پیدا نمود. پنجره قابل تنظیم در تحلیل موجك در تعیین خصوصیات بسیار مهم مى­باشد. تعداد كمى از توابع موجك مادر هستند كه بصورت صریح بیان مى­شوند و اكثر آن­ها بصورت توابع بازگشتى هستند. مى­توان نشان داد كه تبدیل موجك پیوسته جملات اضافى زیادی داشته كه همه آن­ها برای بازسازى سیگنال اصلى نیاز نمى­باشند[78]. برای بررسى جزئیات موجود در یک سیگنال، بطور مثال آسیب ایجاد شده، عموما از تابع جزئیات استفاده مى­شود.

در واقع تبدیل ویولت یا موجک تبدیلی است که مشخصات فرکانسی یک سیگنال را در یک بازه کوتاه بیرون کشیده و بیان می­کند که این اجزا فرکانسی با گذشت زمان چگونه تغییر می­کنند. برای هر سیگنال، مولفه فرکانس پایین بخش مورد علاقه سیگنال است که سیگنال را به وجود می­آورد. برای بدست آوردن یک مفهوم خوب از مولفه­های فرکانس بالا و پایین، برای مثال صدای انسان را در نظر می­گیریم. برای اینکه درک کنیم چه گفته شده، مولفه­های فرکانس پایین لازم است. مولفه­های فرکانس بالا نکات ظریف و جزئی صدا را می­سازند، با حذف مولفه­های فرکانس بالا صدا متفاوت می­شود، اما می­توانیم بفهمیم که چه گفته شده است.

باقری و قدرتی امیری در سال 2009 با توجه به اهمیت تشخیص آسیب در سازه­ها به طور دقیق با توجه به رفتار غیرخطی سازه­ها، اطلاعات ناقص و وجود نوفه­ها روشی نوین ارائه دادند. در این تحقیق با ارائه روشی جدید برای تشخیص آسیب در سازه­های صفحه­ای از تبدیل گسسته موجک استفاده شده است. مقایسه نتایج تئوری و سازه واقعی نشان دهنده موثر بودن روش پیشنهادی می­باشد [79].

با استفاده از تبدیل ویولت می­توان سیگنال را به زیر سیگنال­ها تجزیه کرد که هر کدام از این زیر
سیگنال­ها بخشی از محتوای فرکانس را در