تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-6- روش­هاى احتمالاتی

استفاده از روش­هاى احتمالاتى نیز در سال­هاى اخیر به ابزار نسبتاً نیرومندى در زمینه تشخیص آسیب بدل شده است. در این روش ابتدا پاسخ سازه به نوسانات محیطى یا تحریكات اجبارى در زمان­های مختلف ثبت مى­گردد. سپس با درنظرگرفتن وقوع آسیب­های مختلف در مدلسازى سازه، احتمال آسیب نسبى با استفاده از تفاوت میان فركانس­ها و اشكال مودى اندازه­گیرى شده و تعیین مى­گردد. كمترین تفاوت، نشان دهنده آسیب محتمل در سازه مى­باشد [33]. همانطور كه مشخص است در تمامى این اندازه­گیری­ها از خواص آمارى از جمله میانگین و انحراف معیار و… استفاده مى­گردد، از خواص آمارى دیگرى كه در پاسخ سازه موجود است نیز مى­توان جهت تشخیص آسیب استفاده نمود چند نمونه از آن­ها در ادامه مورد بررسى قرار مى­گیرند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی