تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

تکه هایی از متن :

2-4- كنترل پاسخ

پاسخ سازه­هاى آسیب دیده در واقع تصویرى از وضعیت موجود سازه در یك بازه زمانى نسبتا كوتاه ارائه مى­كنند. این نگاشت ثبت شده مى­تواند در مواردى به تشخیص آسیب در سازه كمك نماید و چنانچه سازه آسیب­دیده مورد بازسازى یا تغییر قرارگیرد، پاسخ ثبت شده آن با آنچه پیش از بازسازى بدست آمد متفاوت خواهد بود. این روش خصوصا در مورد سازه­هایى كه به سیستم­هاى كنترلى فعال یا نیمه فعال مجهز هستند كارآمدتر خواهد بود [30]. ویرات لرتپایتونپان در رساله دکتری خود در سال 2000 با مدلسازی سه بعدی پل روش تشخیص آسیب را با استفاده از کنترل پاسخ سازه پل ارتقا بخشید و همچنین نشان داد بردارهای ریتز بسیار به رخداد آسیب حساس­تر هستند [31].

 

2-5- تغییرات تابع پاسخ فركانسى[1] و تابع پاسخ ضربه

از آنجائیكه در یک سیستم خطى غیرمتغیر با زمان تمامى خصوصیات به وسیله تابع پاسخ فركانسى آن بیان مى­گردد، تغییرات ایجاد شده در آن مى­تواند به عنوان ابزارى مناسب جهت تعیین آسیب موجود در سازه بکار رود[32]. معادل زمانى تابع پاسخ فركانسى را «تابع پاسخ ضربه» گویند. یك روش رایج براى مقایسه توابع پاسخ فركانسى قبل از ایجاد آسیب و بعد از آن قراردادن این توابع پاسخ فركانسى بر روى یكدیگر مى­باشد. در صورتى كه هیچ آسیبی به وقوع نپیوسته باشد توابع پاسخ فركانسى براى سطوح مختلف تحریک بر روى یكدیگر قرار مى­گیرند زیرا در این توابع طیف پاسخ به طیف تحریک مقیاس شده است.

[1] frequency response function (FRF)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم­ های تکاملی

  • 1