تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی-پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

4-3 توصیف آماری امواج

در توصیف آماری امواج از توزیع احتمالی امواج منطقه و یا امواجی که بر یک سازه وارد خواهند شد استفاده می شود. این نوع اطلاعات راجع به امواج بر پایه اندازه­گیری­های انجام شده در منطقه مورد نظر تعیین می شوند.

محاسبات مربوط به خستگی سازه با استفاده از روش توصیف آماری به سادگی قابل انجام است و از این نظر توصیف آماری امواج روش مناسبی برای تحلیل شرایط دریا می باشد.

البته محدودیت­هایی نیز وجود دارند که مهمترین آنها استوار بودن روش فوق بر جمع آثار امواج مختلف بصورت خطی است. این محدودیت باعث می شود که محاسبات انجام شده برای امواج بلند که شرایط غیر خطی امواج اهمیت پیدا می کنند، از دقت کافی بر خوردار نباشد. از طرف دیگر برای سازه­هایی با المانهای کوچک، نیروی درگ غیر خطی وارد بر المان­ها بسیار قابل توجه بوده و استفاده از روش توصیف آماری امواج بایستی با دقت و احتیاط کامل انجام گیرد تا از تخمین غلط بارهای وارد بر سازه جلوگیری شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی