تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی:دانلود پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

1-3-3 امواج منظم

تئوری­های ریاضی مختلفی با دقت­ها و فرضیات متفاوت برای بررسی امواج منظم وجود دارند که به عنوان مثال می توان به تئوری­های تابع جریان[1]، استوکس[2]، ایری[3] و کنویدال[4] اشاره نمود، در این میان ساده­ترین تئوری موجود، تئوری موج ایری یا موج سینوسی می­باشد. در این تئوری از خواص غیر خطی امواج صرف نظر شده و با جمع آنها می­توان امواج منظم دریا را مورد بررسی قرار داد. لذا در بحث رفتار یک سازه در دریا، ابتدا موج سینوسی مورد استفاده قرار گرفته و در مراحل بعد، رفتار سازه در امواج نامنظم نیز با کمک امواج فوق مورد بررسی قرار می­گیرد.

فرضیات به کار رفته در گسترش تئوری­های ساده امواج به قرار زیر هستند:

  • سیال همگن و غیر قابل تراکم است که در نتیجه چگالی آن مقدار ثابتی دارد.
  • از اثر کشش سطحی صرف نظر می­شود.
  • از شتاب کوریولیس[5] صرف نظر می­شود.
  • فشار در سطح آزاد آب، یکنواخت و ثابت است.
  • سیال ایده آل و غیر لزج است.
  • موج مورد مطالعه، مستقل از سایر حرکات آب بوده و هیچ گونه اندرکنشی بین آن و حرکات دیگر سیال مورد مطالعه وجود ندارد.
  • بستر دریا افقی، ثابت و غیر قابل نفوذ فرض شده و در نتیجه سرعت عمودی ذرات آب در کف دریا برابر صفر است.
  • دامنه موج کوتاه و شکل موج در زمان­ها و مکان­های مختلف ثابت است.
  • امواج دو بعدی در نظر گرفته می شوند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی