تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی:پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تکه هایی از متن :

3-3 تئوری امواج

در مناطق مختلف دریاها و اقیانوس­ها امواجی با جهات، پریودها و ارتفاع­های متفاوت دیده می­شوند.

برآیند همه این امواج موجی خواهد بود بسیار پیچیده که دارای ماهیت اتفاقی[1] بوده و بایستی با

استفاده از روش­های آماری مورد بررسی قرار گیرد.

تئوری­های امواج روابطی بین پارامترهای موج و سرعت، شتاب و فشار در نقاط مختلف سیال هستند. این تئوری ها می­توانند اطلاعات لازم برای برآورد نیروی ناشی از امواج به روی سازه­های دریایی را پیش بینی نمایند. البته معمولاً پارامترهای موج از طریق اندازه گیری­های انجام شده در محل و منطقه مورد نظر در طول سالیان متمادی، بدست می آیند.

هر چند در طبیعت هیچگاه امواج منظم در اقیانوس­ها و دریاها به وجود نمی آیند و شناورها و سازه­های دریایی هیچگاه با چنین امواجی برخورد نخواهند کرد و تنها در آزمایشگاه امکان ایجاد چنین امواجی وجود دارد، اما با استفاده از فرض امواج منظم[2] و بوسیله اصل جمع آثار[3] می توان امواج نامنظم را مورد بررسی قرار داد. در هر حال بررسی امواج منظم و تاثیر آنها کمک زیادی به شناخت رفتار سازه ها و شناورها و نحوۀ حرکت و پاسخ آنها می­کند. در طبیعت امواج منظم و ارتباط آنها با حرکت شناورها یک مبحث مهم در حرکات شناورها و پاسخ سازه­ها در دریا می­باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی