پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی جمعیت شناسی

 

تحلیل فضایی آمار تصادفات و سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات(درون و برون شهری) شهرستان های ایران در دوره 1389-1385

 

استاد راهنما

 

دکتر علی گلی

 

شهریور 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده :

تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح است که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه های اقتصادی بزرگی را به جوامع وارد می کند. حوادث ثرافیکی سالانه باعث مرگ حدود 2/1 میلیون نفر و جراحت بیش از 50 میلیون نفر در سراسر دنیا می شود و نهمین عامل از دست رفتن

پایان نامه

 سال های مفید عمر در جهان است و پیش بینی می شود که تا سال 2020 میلادی 66 درصد افزایش یافته و به سومین عامل تبدیل شود. این مطالعه بررسی الگوی فضایی و تحولات فضایی آمار تصادفات و سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات در شهرستان های ایران در دوره 1389-1385می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های ترکیبی سالنامه های آماری سال های 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و نتایج عمومی سرشماری 1385 و 1390 با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک آمار مکانی و شاخص توزیع فضایی موران انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که در سطح کشور سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات (درون شهری– برون شهری) دارای الگوی فضایی نسبتا خوشه ای می باشد. تعداد جمعیت، تراکم جمعیت، درصد بی سوادی، سرانه راه فرعی، درجه ی توسعه یافتگی شهرستان ها هم بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و هم  برون شهری تاثیر داشته است.  طول راه اصلی و فرعی فقط بر سرانه مرگ و میر ناشی از تصادفات برون شهری تاثیر داشته است. متغیر سهم جمعیت هر شهرستان از جمعیت کل کشور بیشترین تاثیر را بر سرانه ی مرگ و میر ناشی از تصادفات درون شهری و برون شهری داشته است. تصادفات یکی از بزرگترین مشکلات سلامت عمومی در جهان است. این مساله در کشور ایران با روند صعودی تعداد کشته شدگان و افزایش تعداد کاربران راه های کشور و همچنین افزایش تعداد سفرها مهم تر شده است، پیشنهاد می شود جهت کاهش مرگ و میر ناشی ازحوادث ترافیکی و کاهش سرعت رشد تصادفات، مطالعات بعدی بر مبنای علل مؤثر در روند کاهش مرگ و میر طراحی شود.

یک مطلب دیگر :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات    2
1-1-    مقدمه    2
1-2- بیان مساله    4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    8
1-4- اهداف تحقیق    12
1-4-1-هدف کلی    12
1-4-2-اهداف جزئی    12
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین    15
2-1- مقدمه    15
2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی    15
2-2-1- مطالعات داخلی    15
2-2-2- مطالعات خارجی    24
2-3- ارزیابی مطالعات پیشین    30
2-3-1- نقاط قوت مطالعات پیشین    30
2-3-2- نقاط ضعف مطالعات پیشین    31
فصل سوم: چارچوب نظری    33
3-1- مقدمه    33
3-2- مروری بر نظریات موجود    33
3-2-1- نظریه ی ارتباط توسعه اجتماعی – اقتصادی با میزان مرگ و میر    33
3-2-2- نظریه ی فرهنگ    35
3-3 – چارچوب نظری    37

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *