بررسی تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده-دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

تکه هایی از متن :

4-3-2 روش تولد و مرگ اجزاء

برای ایجاد مدل دقیقی از فرآیند جوشكاری كه در آن ماده پركننده به‌طور پیوسته به شیار جوش اضافه می‏گردد از یك نوع شبكه اجزای محدود متغیر بازمان (تولد و مرگ اجزای شبکه) استفاده می­شود. بدین ترتیب كه شبكه اجزای محدود در اثر افزوده شدن فلز پركننده در طول فرآیند جوشكاری، به‌صورت پیوسته بازمان رشد می­كند. به طور ایده­آل، برای به دست آوردن نتایج دقیق می­بایست تحلیل برای گام­های زمانی بسیار کوچک كه در آن مقدار بسیار كمی از ماده پركننده به شیار جوش افزوده می­شود، انجام گیرد و سپس اجزای جدید جوش كه دارای ابعاد بسیار ریزی هستند، قبل از تحلیل مدل بعدی، كه تأخیر زمانی بسیار كوچكی نسبت به مدل اخیر دارد، به شبكه اجزای محدود اضافه می­شوند. این فرآیند متناوب تحلیل و تعریف مجدد شبكه اجزای محدود، همراه با تعریف شرایط مرزی جدید، تا تكمیل شدن طول كل جوش ادامه می­یابد. از نظر عملی این كار بسیار طاقت‌فرسا و تقریباً غیرممکن است. بنابراین برای عملی شدن این ایده، پذیرفتن مقداری تقریب برای سهولت اجرا ضروری به نظر می­رسد. بدین ترتیب كه فواصل زمانی دو تحلیل متوالی به جای این كه مقدار بسیار جزئی باشد، مقدار معین كوچكی در نظر گرفته می­شود. در این روش در هر مرحله شبكه­بندی جدید و شرایط مرزی جدیدی تعیین معرفی می­گردد كه بسیار مشكل است.

البته لازم به ذكر است كه در نرم­افزارهای اجزای محدود رایج، معمولاً ملاحظات ویژه­ای به عنوان استراتژی حل عددی این نوع مسائل در نظر گرفته شده است. از جمله در نرم‌افزار Abaqus برای این منظور روش تولد و فعال­سازی دوباره پیشنهاد گردیده است. در این روش تمامی اجزای یک شبکه­بندی جوش از ابتدای تحلیل حرارتی، وارد مدل می­شوند. یك تحلیل كلی چند مرحله­ای انجام می­شود و در هر مرحله جزءهای جدیدی كه به منزله ماده پركننده جوش هستند، توسط روش فعال­سازی مجدد با روند از پیش تعیین شده­ای وارد تحلیل می­شوند. تعیین ترتیب فعال­سازی جزء در مرحله پیش‌پردازش صورت می­گیرد.

در نرم‌افزار  LUSASنیز این قابلیت

  • 1