بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

5-1- پیش‌گفتار

بررسی رفتار ترک در ماده‌ی مرکب را می‌توان با شیوه‌ی ترک چسبنده بررسی کرد. به دلیل وجود تکینگی در شبیه‌سازی‌های کشسان خطی، استفاده از جزءهای جدید سازگار با طبیعت ترک، شایسته است. یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین روش‌ها، الگوسازی ناحیه‌ی چسبنده با کمک یک جزء  می‌باشد. در این الگوسازی، پس از نوشتن ارتباط‌های جزء هم عامل، ضریب‌های جدیدی در درایه‌های ماتریس سختی وارد می‌‌کنند. برخلاف نگره‌ی محیط‌های پیوسته که بر پایه‌ی ارتباط‌ی تنش-کرنش ارتباط‌سازی می‌شود، در این راه کار،  از برابر‌ی تنش و بازشدگی دو لبه‌ی ترک بهره می‌گیرند. برای به دست آوردن ماتریس ضریب‌های ماده  از ارتباط‌ی تنش نسبت به بازشدگی مشتق  می گیرند. با انتخاب تابع مناسبی از تنش در برابر بازشدگی،  می‌توان پاسخ‌های  عددی را با دقت مناسبی به نتیجه‌های آزمایشگاهی نزدیک کرد.

دراین پژوهش، تابع‌هایی برای  شبیه‌سازی ترک چسبنده پیشنهاد می شود. برای انجام این کار، نخست به معرفی جزء چسبنده و ارتباط‌سازی ترک چسبنده پرداخته خواهد‌شد. در ادامه،  با بررسی نمودار تنش- بازشدگی، تابع‌های مناسب برای الگو‌سازی ترک چسبنده پیدا می‌شوند. سرانجام، از میان آن‌ها، مناسب‌ترین تابع انتخاب می‌گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود