بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

3-3- رفتار مکانیکی ماده‌ی مرکب

بیشتر ماده‌های مهندسی، همگن و همسانگرد می‌باشند. یک جسم همگن ویژگی یکنواخت در تمام نقطه‌های جسم دارد. به سخن دیگر، ویژگی‌های ماده تابعی از موقعیت آن نیست. همچنین، جسم همسانگرد در هر نقطه دارای ویژگی‌های یکسان در تمام راستاها می‌باشد.

ماده‌ی مرکب در حالت کلی ناهمگن و ناهمسانگرد است. جسم ناهمسانگرد ویژگی‌های مختلف در سه راستای عمود برهم در یک نقطه از جسم دارد. به سخن دیگر، جسم ناهمسانگرد دارای ویژگی‌های گوناگون در راستاهای متفاوت است و هیچ صفحه‌ی تقارنی ندارد. برای بررسی بیشتر درباره‌ی ویژگی‌های ماده‌ی مرکب، باید دو ویژگی مکانیک ذره‌ها و مکانیک خود جسم را مطالعه کرد. مکانیک ذره‌ها به بررسی رفتار ماده‌ی مرکب در مقیاس ریزبینی می‌پردازد و ویژگی‌های آن را بررسی می‌کند. مکانیک جسم به بررسی رفتار ماده‌ی مرکب  با  فرض همگن‌ بودن می‌پردازد و اثرهای ماده‌های تشکیل دهنده در ویژگی‌های ماده‌ی مرکب را به کار می‌گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود