بررسی ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

تکه هایی از متن :

3-5- شکست در ماده‌ی مرکب

پژوهش‌های بسیاری برای شناسایی حالت‌های مختلف آسیب در ماده‌ی مرکب انجام گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که شکل‌گیری آسیب در اندازه‌ی درشت به دلیل انباشت آسیب‌های گوناگون در اندازه‌ی ریز می‌باشد. آسیب‌ها در مقیاس ریزبینی، بیشتر در بخش‌های تشکیل دهنده‌ی ماده‌ی مرکب پدید می‌آیند. نمونه‌هایی از این آسیب‌ها، ترک‌خوردگی در زمینه، تارها و یا وجود شکاف است. ترک‌خوردگی در زمینه، به دو شکل ترک‌خوردگی کششی زمینه و ترک‌خوردگی برشی در میان تارها ایجاد می‌شود. ترک‌خوردگی برشی، در بین هر دو تار مجزا گسترش می‌یابد. در حالتی که شکاف وجود داشته باشد، دسته‌ای از ریز ترک‌ها به موازات محور بارگذاری و از لبه‌هایی که دارای تمرکز تنش هستند گسترش می‌یابند. ترک‌خوردگی ناشی از شکاف، با لایه لایه‌شدگی در لایه‌های اطراف همراه است. شکست تارها، از دیگر نمونه‌های آسیب در مقیاس ریز‌بینی است. با نزدیک شدن بار به بار شکست، آسیب‌ها به تدریج گسترش یافته و ناحیه‌های آسیب تشکیل می‌شوند. در پایان، با گسترش این ناحیه‌ها، ماده‌ی مرکب تخریب می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود