تحلیل خطر برای شهر ایلام:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

گسل های جدید زاگرس شامل گسلهای زیر است :

1- گسل پیرانشهر : گسلی است نرمال و راستگرد به طول 325 کیلومتر.

2- گسل صحنه : گسلی است نرمال و به طول 65 کیلومتر.

3- گسل گارون : گسلی است نرمال به طول 90 کیلومتر. این گسل در قرن حاضر دارای فعالیت لرزه خیزی نسبتا زیادی بوده است.

4- گسل نهاوند : گسلی است نرمال به طول 65 کیلومتر که در قرن حاضر همراه با فعالیت لرزه خیزی بوده است.

5- گسل دورود : این گسل از نوع نرمال و راستگرد بوده و طول آن بالغ بر 100 کیلومتر است.زمین لرزه مخرب 23 ژانویه سال 1909 سیلاخور در ارتباط با فعالیت این گسل گزارش شده است.

6- گسل جنوب كرمانشاه : این گسل از نوع معکوس و تراستی است و طول آن به 165 کیلومتر بالغ می شود. در قرن حاضر فعالیت لرزه خیزی در ارتباط با این گسل مشاهده نشده است.

7- گسل جنوب غرب کرند : این گسل از نوع معکوس بوده، دارای طولی حدود 35 کیلومتر است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام