بررسی خطر برای شهر ایلام:دانلود پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل خطر برای شهر ایلام

تکه هایی از متن :

8- گسل های جنوب شرق طاقدیس کبیرکوه : در این بخش از کبیرکوه گسلهای نرمال نسبتاً زیادی وجود دارد که امتداد غالب آنها شمالی- جنوبی است. این گسلها در آهکهای آسماری وجود دارند و طویلترین آنها حدود 4 کیلومتر است.

9- در طاقدیس لانه، وردلان، پیران واقع در شیروان و چرداول، گسلهای متعددی وجود دارند که غالباً در آهکهای آسماری دیده می شوند.

10- گسلهای کوچکتر از جمله در شمال شهر ایلام در مسیر جاده قلندر وجود دارد که باعث شده سازند گچساران بصورت گوه ای ما بین آهکهای آسماری قرار گیرد و یا گسل تنگ قوچعلی که باعث شده امتداد لایه های آسماری به طرف تنگ قوچعلی شیب دار گردد. همچنین گسل گلان که با امتداد شمالی- جنوبی باعث فروافتادگی دشت گلان نسبت به دشت صالح آباد گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تحلیل خطر برای شهر ایلام