تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 2

دانلود پایان نامه

كاری كه ما انجام داده ایم

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

كاری كه ما در این راه انجام دادیم بررسی و مروری است ساده و كوتاه بر آنچه كه در نظام حیات اسلام در این ارتباط وجود دارد، مطالعه ای است در زمینه نظام حیات خانواده در اسلام بمقصد بیان واقعیت هائی كه در این ارتباط وجود دارد.

اساس انگیزه ما در این راه ضرورت وجود بحثی جدید در زمینه خانواده بویژه در عصر پیروزی انقلاب اسلامی و تجدیدنظر در برخی از گفته ها و یافته ها و بررسی جوانب و ابعادی مهم در این ارتباط است. ما تابع اسلامیم و بدنبال تعالیمی میرویم كه خدای اسلام ان را برای ما مقرر و وضع كرده است.

نسل ما نسلی علاقمند و آگاه و یا لااقل دوستدار كسب آگاهی در زمینه مسائل اسلامی است. جوانان دوستدار ازدواج و تشكیل خانواده میخواهند بدانند چه كنند كه عملشان مورد رضای اسلام باشد و چه معیارهائی را در زمینه خانواده به كار گیرند كه به سعادت ‌شان بیانجامد.

ما در این بحث سعی خواهیم داشت علل و عوامل تزلزل خانواده را جستجو كرده و حق و حقوق نقش‌های قضاوت را در خانواده را بیان كرده كه بر دانائی‌ها افزوده گردد و راه حلهای عرضه شده گرهی از مشكلات موجود در این زمینه را بگشاید.

ما دیدگاه اسلامی خود را در زمینه خانواده عرضه میكنیم بدان اطمینان كه خداوند به مصالح بندگان آگاه تر و تعالیم اسلامی از سوی اوست كه دانائی حكیم و خالقی عالم به اسرار است. او كه نور هدایتش همه جا روشن كرده نمی پسندد كه خیری از انسان بیحساب رو به زوال گذارد و یا در سایه اجرای فرامینش چیزی از انسان دور گردد.

راهی را كه در پیش پای ما نهاده راهی است كه انتهای آن سعادت و نیكبختی است و راه حلهائی كه او برای رفع مشكلات ما عرضه كرده راه حلی خیرآفرین است.

 


بخش اول

تعاریف و بررسیها

تعریف خانواده

سازمان و اعضای آن

وظایف و كاركرد آن

نقش و اهمیت خانواده

ساخت خانواده

ضرورت وجودی خانواده

 

بررسیهای برخی از روانشناسان اجتماعی نشان داده است كه امر خانواده در نزد برخی از حیوانات عالی هم رواج دارد ولی صورت عقلانی و پایدار آن در جامعه انسانی دیده میشود. مسأله ازدواج در زندگی انسانها نقطه عطفی مهم است كه صدها پیروزی و شكست، كامیابی و ناكامی انسان ها بدان مربوط میشود.

حق ازدواج در همه مذاهب و مكاتب از حقوق زن و مرد بحساب می آید و در اسلام با خواست و تراضی طرفین و آزادی كامل زن و مرد صورت میگیرد. بدنبال آن طبعاً حقوق و وظایفی برای طرفین و فرزندانی كه از آنها پدید می‌آیند ایجاد میشود.

خانواده بمفهوم محدود آن عبارتست از یك واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یك زن و یك مرد كه فرزندان پدید آمده از آنها را تكمیل میكنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد میداند كه با هدف و منافع مشترك زیرسقفی گرد هم می آیند.

اسلام خانواده را گروهی متشكل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی میكند كه هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشكیل میدهد و نكاح عقدی است كه بر اساس آن ارتباط زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق میشوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نكاح پدید می آید و اعضای آن داریا روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی میگردند.

اساس تشكیل آن این است كه زن و مردی میكوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تكالیفی كه شرع برای آنها معین كرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یك تأسیس حقوقی بحساب خواهد آمد كه اعضای آن با رشته خونی به هم پیوند پیدا میكنند.

 

وظایف و كاركرد آن

خانواده عهده دار وظایف مهم و فوق العاده ای است كه اهم آنها عبارتند از:

-ارضاء و اقناع سائقه جنسی بصورت مشروع و بر اساس ضوابط مورد تأیید.

-تولید نسل و ابقای آن از طریق تولید مثل.

-پرورش نسل و مراقبت از آن بخاطر حفظش از خطرات گوناگون.

-صمیمیت و نزدیكی شدید با اعضاء و همرنگی و همدلی و تعاون و تعاضد.

تكمیل و تكامل زمینه امن و آسایش در یكدیگر بگونه ای كه امكان عبادت خدا و موجبات رشد از هر حیث فراهم گردد.

 

نقش و اهمیت خانواده

خانواده تنها نظام اجتماعی است كه در همه جوامع، از مذهبی و غیرمذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است. در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با اینكه هسته ای كوچك از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد.

همه سنت ها، عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل میگردد.

جامعه متشكل از خانواده هاست، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیانبخش آن به جامعه هم میرسد. ساخت و مشی آن در سكون یا اضطراب جامعه مؤثر است، انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر میگذارد. چگونگی مشی و سبك زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد.

از نظر ما تشكیل خانواده خدمتی است به زن و مردی كه برای حیات مشترك پیوندی برقرار كرده اند، و خدمتی است به اجتماع از نظر دور داشتن آن از عوامل فساد و لغزش احساس مسؤولیت، و به كودك كه نیاز به مربی و معلمی صالح دارد، و به مكتب و مذهب كه تعالیم آن را از این طریق حیات و تداوم پیدا میكنند.

ضرورت وجودی خانواده

خانواده یك نهاد است و ضرورت وجودی آن عقلاً و شرعاً قابل اثبات است. بدون وجود آن حیات اجتماعی شكل و معنائی ندارد. بررسیها نشان داده اند تلاشهائی كه برای از بین بردن آن صورت گرفته امری بیهوده بوده و جامعه را دچار خطر و زیانهائی كرده است. وجود نسل ناشناخته و كودكانی كه دچار نارسائیها و كمبودهای عاطفی هستند برای جوامع بشری آفتی بحساب می آید و با همه مراقبت هائی كه در حفظ آنها بعمل می آید بازهم وضعی عادی و روحیه‌ای متعادل ندارند.

دنیای امروزی معتقد است باید به خانواده ارج نهاد و برای تشكیل آن باید كمكهائی از طرف دولت و ملت صورت گیرد. این اعتقاد در بسیاری از نقاط جهان مورد توجه و عمل است و مسؤولان در این زمینه اقدامات فوق العاده ای انجام میدهند.

اسلام از روزگاران قدیم در باره اهمیت این امر سخت گفته و رسول خدا (ص) فرموده است: ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله من التزویج (وسایل) هیچ بنائی در اسلام محبوبتر از بنای ازدواج در پیشگاه خداوند نیست.

Leave a comment