تحقیق رشته حقوق : حقوق خانواده -قسمت 1

دانلود پایان نامه

مقدمه

انقلاب صنعتی را به واقع می توان یكی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رویدادی را در جهان میتوان ذكر كرد كه تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق (همه گرایش ها) می توانید اینجا کلیک کنید

شیوه زندگی و اصولاً طرز فكرها در ارتباط با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در ارتباط با حیات نوین پدید آمدند كه دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی كشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.

اخلاق كه تا آن روزگار بیشتر جنبة تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مكتبی كوشیدند كه آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین كنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها كه فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.

نهضت صنعتی عاملی بود كه در آن سرمایه داران كوشیدند برای دستیابی به كار بیشتر و مزدی كمتر زنان را از خانواده ها به بیرون كشند و به سوی كارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاكت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید كه دست كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند كه بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به كارخانه و این جدائی كه خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات كودكان است موجب پیدایش بزهكاری‌هائی است كه همه روزه تكرار میشود.

بیان اینكه در دنیای امروز دذر ارتباط با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه كه موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.

ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه كه می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.

عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بیرون بكشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم كوركورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم كه خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سكونی….

ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم كه خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در ارتباط با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:

-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سكون واقعی خبری نیست.

-زن و شوهر ظاهراً در كنار یكدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در كنار هم قرار داده است.

-آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندك بهانه یا رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلند.

-فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زودرنج و زودشكن و بی عاطفه اند.

-بعلت برخورداری نسل از تربیت صحیح بزهكاری كودكان رو به افزایش و تزاید است.

-فرزندان نامشروع رو به افزایشمند و وحدت ها و صمیمت ها در حال تزلزل و سقوط. و این فقط گوشه ای از وضع نابسامان اكثر خانواده های جهان امروز است.

خانواده هایی كه فدای مدعیان و روشنفكران و صاحبان مكاتب شده اند آنان كه ویرا اعتراف كردند در عرضه و ارائه طرز فكر خود عجله كرده اند و تحت عنوان آزادی زنان و تساوی حقوق كار به فساد و رسوائی كشانده اند.

اندیشه روشنفكر مآبانه بسیاری از پدید آورندگان مكاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت كه خود را دلسوزتر از خدا برای بشر دیده اند سبب ضایع شدن انسان و حیوانی شدن زندگی آنها گردید. موقعیت فطری و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیث فراهم گردید.

ما معتقدیم امروزه بیش از هر عصری ضروری است در باره خانواده ها بحثها و ارشادهائی صورت گیرد. نخست از آن بابت كه در هیچ عصر و دوره‌ای بشریت تا این اندازه در ارتباط با خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود. ثانیاً هیچگاه بدین اندازه انسانها از دست پخت فكری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودند، و ثالثاً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام بعنوان یك تز حیاتبخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.

بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و میخواهد ببیند اسلام در این ارتباط چه میگوید و برای نجات انسان از بدبختیها و بیچارگی های موجود چه تزی ارائه میدهد.

اسلام خانواده را از مهمترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند كه بنای آن بر الفت و همدلی و همدمی استوار و این بنا محبوبترین بناها در پیشگاه خداوند است. روابط آن بر مودت و رحمت پایه گذایر شده و گرمی كانون خانواده مورد توجه عمیق اسلام است.

اسلام زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسؤولیت قرار میدهد و در آن وظیفة هر یك از اعضاء معلوم و مشخص است در عین آنكه گذشت و فداكاری زوجین برای گرمی كانون و استواری آن اصلی است. اسلام قائل است اصلاحات از خانواده ها باید شروع شوند (ابدء بما تعول) و زن و شوهر مسلمان باید بنای حیات اجتماعی را در خانواده پی ریزی نمایند.

Leave a comment