تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
شماره صفحه               عنوان
1 فصل اول : کلیات تحقیق
2 1-1 ضرورت وجود سیستمهای فروش آنلاین
3 1-1-1 افزایش چشمگیر قدرت خریدار
3 2-1-1 دسترسی به انواع بیشتری از کالاها و خدمات
4 3-1-1 سهولت بیشتر در سفارش دادن ، روابط متقابل و تحویل گرفتن سفارش
4 4-1-1 سایر مزایا ویژگیهای فروش  اینترنتی
5 2-1 طرح مسئله
5 3-1 ملاحظات فنی وب سایت
6 4-1 کارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه
7 فصل دوم : ادبیات موضوع
8 1-2 مقدمه ای بر تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی
10 2-2 تاریخچه تجارت الکترونیک
15 3-2 سیر تحولات سیستم فروش آنلاین
18 فصل سوم : روش انتخاب و استقرار مدل
19 1-3 مقدمه
21 2-3 انواع تجارت الکترونیک
22 1-2-3 تجارت B2B
23 2-2-3 تجارت B2C
24 1-2-2-3 مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C
25 2-2-2-3 روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیک از نوع B2C
25 3-2-3 تجارت C2C
26 4-2-3 تجارت B2A
26 5-2-3 تجارت C2A
26 6-2-3 تجارت B2G
27 7-2-3 تجارت G2B
27 8-2-3 تجارت G2C
28 9-2-3 تجارت الکترونیکی به صورت فروش روی یک خط
28 3-3 مدلهای تجارت الکترونیکی
28 1-3-3 مدل Store Front
29 2-3-3 مدل Dynamic Pricing
29 3-3-3 مدل Name-Your-Price
29 4-3-3 مدل Comparison Pricing
30 5-3-3 مدل مبادلات پایاپای Bartering
30 6-3-3 عرضه محصولات و خدمات رایگان
31 7-3-3  سرویس های ارائه خدمات مسافرتی online
31 8-3-3 انواع سایت های پرتال
33 4-3 برنامه زمانبندی استقرار
35 فصل چهارم : طراحی سیستم
36 1-4 مقدمه ای بر رفتار خریدار و سیستمهای جذب مشتری
39 2-4 ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای بررسی رفتار کاربر
39 1-2-4 تاریخچه مدلسازی بر روی رفتار مشتری
40 2-2-4 مدل سازی
40 1-2-2-4 انتخاب مدل مناسب برای مساله
42 2-2-2-4 مدل ریاضی پیش بینی مسیر حرکت یک کاربر
42 3-2-2-4 مدل سازی تابع هدف برنامه ریزی صفر و یک
47 3-2-4 استفاده از خروجی مدل
48 3-4 شرایط کیفی لازم برای سرور وب سایت
50 4-4 قابلیتهای اصلی وب سایت
50 5-4 بانک اطلاعاتی وب سایت
53 6-4 دامنه کاربردی سایت
53 7-4 کاربران سیستم
59 1-7-4 تعریف عملکردها
59 1-1-7-4 ثبت سفارش
59 8-4 منوهای نرم افزار
60 9-4 نمودارهای وضعیت
60 1-9-4 نمایش جریان کلی حرکت اپراتور در وب سایت
63 10-4 پروسه ثبت و پیگیری سفارش
73 11-4 طراحی جریان اطلاعات
77 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
78 1-5 خلاصه و نتیجه گیری کلی
81 2-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
82 فهرست منابع و ماخذ

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment