تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب
شماره صفحه              عنوان
1فصل اول : کلیات تحقیق
21-1 ضرورت وجود سیستمهای فروش آنلاین
31-1-1 افزایش چشمگیر قدرت خریدار
32-1-1 دسترسی به انواع بیشتری از کالاها و خدمات
43-1-1 سهولت بیشتر در سفارش دادن ، روابط متقابل و تحویل گرفتن سفارش
44-1-1 سایر مزایا ویژگیهای فروش  اینترنتی
52-1 طرح مسئله
53-1 ملاحظات فنی وب سایت
64-1 کارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه
7فصل دوم : ادبیات موضوع
81-2 مقدمه ای بر تجارت الکترونیک و سیستمهای فروش اینترنتی
102-2 تاریخچه تجارت الکترونیک
153-2 سیر تحولات سیستم فروش آنلاین
18فصل سوم : روش انتخاب و استقرار مدل
191-3 مقدمه
212-3 انواع تجارت الکترونیک
221-2-3 تجارت B2B
232-2-3 تجارت B2C
241-2-2-3 مزایای تجارت الکترونیک از نوع B2C
252-2-2-3 روشهای ایجاد یک تجارت الکترونیک از نوع B2C
253-2-3 تجارت C2C
264-2-3 تجارت B2A
265-2-3 تجارت C2A
266-2-3 تجارت B2G
277-2-3 تجارت G2B
278-2-3 تجارت G2C
289-2-3 تجارت الکترونیکی به صورت فروش روی یک خط
283-3 مدلهای تجارت الکترونیکی
281-3-3 مدل Store Front
292-3-3 مدل Dynamic Pricing
293-3-3 مدل Name-Your-Price
294-3-3 مدل Comparison Pricing
305-3-3 مدل مبادلات پایاپای Bartering
306-3-3 عرضه محصولات و خدمات رایگان
317-3-3  سرویس های ارائه خدمات مسافرتی online
318-3-3 انواع سایت های پرتال
334-3 برنامه زمانبندی استقرار
35فصل چهارم : طراحی سیستم
361-4 مقدمه ای بر رفتار خریدار و سیستمهای جذب مشتری
392-4 ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی برای بررسی رفتار کاربر
391-2-4 تاریخچه مدلسازی بر روی رفتار مشتری
402-2-4 مدل سازی
401-2-2-4 انتخاب مدل مناسب برای مساله
422-2-2-4 مدل ریاضی پیش بینی مسیر حرکت یک کاربر
423-2-2-4 مدل سازی تابع هدف برنامه ریزی صفر و یک
473-2-4 استفاده از خروجی مدل
483-4 شرایط کیفی لازم برای سرور وب سایت
504-4 قابلیتهای اصلی وب سایت
505-4 بانک اطلاعاتی وب سایت
536-4 دامنه کاربردی سایت
537-4 کاربران سیستم
591-7-4 تعریف عملکردها
591-1-7-4 ثبت سفارش
598-4 منوهای نرم افزار
609-4 نمودارهای وضعیت
601-9-4 نمایش جریان کلی حرکت اپراتور در وب سایت
6310-4 پروسه ثبت و پیگیری سفارش
7311-4 طراحی جریان اطلاعات
77فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
781-5 خلاصه و نتیجه گیری کلی
812-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
82فهرست منابع و ماخذ

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment