تجارت الکترونیک بین بنگاهی – رایانش ابری برای توسعه کسب و کار بین بنگاهی(B2B) در ایران

دانلود پایان نامه

ارائه راهکارهای مبتنی بر رایانش ابری برای توسعه کسب و کار بین بنگاهی(B2B) در ایران

در سال‌های اخیر محصولات و خروجی‌های فناوری رایانش ابری و بلوغ و تکامل فضای ابر، به برتری قابل توجهی دست یافته است. مدیران ارشد اطلاعاتی در بنگاه‌های مختلف صنعتی، به خاطر کاهش هزینه های نهایی و صرفه جویی‌های حاصله و مزایای مقیاس پذیری، به ابر به طور جدی می‌نگرند. طبق مطالعه گارتنر در اوایل سال 2010، از 1600 مدیر ارشد اطلاعاتی(Chief Information Officer) سراسر جهان، رایانش ابری و مجازی سازی، در صدر لیست تصمیم‌گیری‌هایشان بوده است. همچنین این تمایل و علاقه به کنار نهاده شدن محصولات و خدمات از بازیگران فعلی فناوری اطلاعات منجر شده است و به همان اندازه تازه واردان این عرصه هستند که قول می‌دهند راهکارهای زیادی را برای پذیرش رایانش ابری توسط بنگاه‌ها هموار کنند. همان طور که سازمان‌ها به کاروان رایانش ابری می‌پیوندند، به وضعیت کنونی فناوری اطلاعات خود می‌نگرند و به دنبال بهترین راه برای بهره بردن از آن چه که ابر برای ارائه دارد، هستند. برای یک بنگاه مفروض، گذر به ابر می تواند آغازی از صفر باشد، به کارگیری محدود برنامه‌های کاربردی جدید یا مهاجرت بخشی از برنامه‌های کاربردی موجود به ابر، همراه با یکپارچه‌سازی رو به عقب همراه با برنامه های کاربردی نصبی باشد. برای بهره بردن از ابر، بنگاه باید آن را در راهبرد کوتاه مدت و بلندمدتش تعریف کند. باید فاکتورهای مهم کسب و کارشان را در نظر بگیرند و نیازمندی‌ها و مخاطرات و سودشان را در این مهاجرت به ابر تعیین کنند. بررسی کامل این مسیر، به بنگاه‌ها بینشی نسبت به مزایا و همچنین استراتژی خاصی که نیاز به پیروی از آن دارند، را می‌دهد تا به مزایای موردنظر از ابر دست یابند. این پایان‌نامه، استراتژی های خاصی را تحلیل میکند که بنگاه‌ها می‌توانند از هر دو منظر فناوری و کسب‌و‌کار بپذیرند، تا مطمئن شوند مهاجرت و یکپارچگی فناوری اطلاعات داخل سازمانی وابر به بهینه‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد و به بالاترین نرخ هزینه/فایده پایدار منجر می‌شود. وضعیت کنونی فناوری اطلاعات داخل سازمانی و فضای رایانش ابری را نشان می دهیم و سپس آن‌ها را مقایسه می کنیم تا هر کدام متغیرهای خاصی(بر اساس این که کدام یک می توانند تصمیم های مهاجرت به ابر را بسازند) را پیشنهاد دهند. در نهایت این پایان‌نامه چهارچوب های وسیعی را برای مهاجرت به ابر، به مدیران بنگاه که در امر مهاجرت به ابر دخیل می‌باشند، نشان می‌دهد.در کل همه عوامل و تصمیم‌گیرندگان بنگاه‌ها، باید فرایندهای کسب‌و‌کار، معماری سیستم‌های موجود، معماری سرویس‌های ابری موجود، تعامل بین برنامه‌های کاربردی ابری و درون سازمانی، بلوغ ابر و استانداردهای مرتبط با آن، صرفه‌جویی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، قابلیت نگهداری، مثلث داده/ امنیت/ قانون، پذیرش فناوری ابر توسط کاربر، توافق‌های سطح سرویس موجود و حساسیت کسب و کار را مورد توجه قرار دهند. با توجه به حجم بالای تراکنش‌های مالی در تجارت الکترونیک بین بنگاهی، این حوزه یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین حوزه‌های کسب‌و‌کارهای الکترونیکی را تشکیل می‌دهد که با توجه به پتانسیل بالای بنگاه‌های فعال در این حوزه در داخل کشور، در این پایان‌نامه روی این بخش تمرکز کرده‌ایم و راهکارهایی که در قالب چهارچوب‌ها و استراتژی مهاجرت به ابر و معماری‌های ابری پیشنهاد داده‌ایم، فعالان این عرصه را خطاب قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی: تجارت الکترونیک بین بنگاهی، رایانش ابری، ایران

متن کامل : http://sabzfile.com/

Leave a comment