تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی: پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

تکه هایی از متن :

2-6-3-3- استفاده از آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده

این روش بر اساس نتایج حاصل از انجام آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری بر روی نمونه­های خاک تثبیت شده با آهک است. نحوه انجام آزمایش به این ترتیب است که ابتدا خاک، آهک و آب به‌خوبی با یکدیگر مخلوط شده و سپس با استفاده از روش تراکم اشتو نمونه­های استوانه‌ای شکل ساخته می­شود. میزان آبی که برای ساختن نمونه­ها به‌کار می­رود، برابر با درصد رطوبت بهینه است. نمونه­های به‌دست آمده به‌مدت 48 ساعت در گرمای 50 درجه سانتی­گراد (یا هر شرایط دیگری که تعیین شده باشد) عمل آورده شده و سپس تحت آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری قرار می­گیرد. این آزمایش با درصدهای مختلف آهک تکرار می­شود. درصد آهک مناسب، درصد آهکی است که مقدار مقاومت فشاری مصالح تثبیت شده را به حد مورد نظر افزایش دهد [115]. حداقل مقاومت فشاری مطلوب برای خاک­های تثبیت شده با آهک به عوامل زیادی از قبیل هدف از انجام تثبیت خاک، موقعیت مصالح در روسازی، شرایط جوی منطقه و میزان آمد و شد وسایل نقلیه سنگین بستگی دارد. اغلب آئین­نامه­ها مقرر می­دارند که برای آنکه خاک تثبیت شده با آهک قابل استفاده به‌عنوان لایه اساس روسازی­ها باشد، باید مقاومت فشاری تک‌‌‌محوری مصالح پس از آن که به مدت 48 ساعت در گرمای 50 درجه سانتی‌گراد عمل آورده شد، حداقل 5/10 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع باشد. این مقدار برای مصالحی که در لایه زیراساس مصرف می­شود، حداقل 7 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع است و نشریه شماره 268 حداقل مقاومت فشاری تک‌محوری را برای لایه زیر اساس 5/3 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع تعیین نموده است [15].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی 

  • 1