3-1- اجرای روش… 44
3-2- تابع هدف مسئله. 44
3-2-1 کاهش تلفات… 45
3-2-2 بهبود پروفیل ولتاژ. 45
3-3- پخش بار پیشرو- پسرو. 46
3-3-1 مدل پخش بار. 46
3-4- الگوریتم ژنتیک (GA). 48
3-5- الگوریتم اجتماع ذرات (PSO). 50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
4-1- شبکه های مورد بررسی.. 53

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

4-2- نتایج شبیه سازی میکروگرید 33 شینه. 55
4-2-1 نتایج شیبه سازی میکروگرید 6 شینه. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری.. 67
منابع و ماخذ.. 69
فهرست منابع فارسی.. 69
فهرست منابع انگلیسی.. 70
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 72
فهرست جداول
جدول 1-1- غلظت گازهای خروجی از دودكش نیروگاه­ها 12

یک مطلب دیگر :

جدول 1-2- كشورهای استفاده كننده از منابع تولید پراكنده و سیاست مربوط به كاربرد آن. 12
جدول 2-1- تعاریف منابع تولید پراكنده در كشورهای مختلف جهان. 20
جدول 4-1- اطلاعات بار پیک سیستم.. 54
جدول 4-2- میزان تولید توان اکتیو و راکتیو از سوی سیستم فتوولتائیک در طول شبانه روز. 56
جدول 4-3- نتایج حاصل از مکان یابی و میزان تلفات سیستم بر حسب کیلووات… 58
جدول 4-4- اطلاعات بار پیک میکروگرید 6 شینه. 60
جدول 4-5- اطلاعات خطوط میکروگرید 6 شینه. 61
جدول 4-6- میزان تولید توان اکتیو و راکتیو از سوی سیستم فتوولتائیک در طول شبانه روز. 62
جدول 4-7- نتایج حاصل از مکان یابی و میزان تلفات سیستم بر حسب کیلووات… 64
فهرست اشکال
شکل 1-1- نمونه ای از یک میکروگرید به عنوان یک شبکه فشار ضعیف… 5
شکل 2-1- یک میکروگرید نمونه شامل انواع تولیدات پراکنده. 17
شکل 2-2- ساختار یک پیل سوختی.. 22
شکل 2-3- پیل سوختی در كاربری های خانگی.. 22
شکل 2-4- ظرفیت کل نیروگاه های بادی نصب شده در جهان از سال 1996 تا 2010. 28
شکل 2-5- ظرفیت تولیدی ومیزان تولید ماژول های فتوولتائیک… 36
شکل 2-6- شمای ساده یک سلول فتوولتاییک… 37
شکل 2-7- ناحیه عملکردی جریان اینورتر سیستم فتوولتائیک… 41
.. شکل 3-1- الگوریتم ژنتیک اعمالی برای جایابی بهینه سیستم های فتوولتائیک… 49
شکل 4-1- میکروگرید 33 شینه مورد مطالعه. 53
شکل 4-2- بار 24 ساعته شبکه به صورت درصدی از بار پیک… 55
شکل 4-3- روند همگرایی الگوریتم ژنتیک، میکروگرید 33 شینه. 57
شکل 4-4- روند همگرایی الگوریتم pso، میکروگرید 33 شینه. 57

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *