2-5-3- بادها و توربینهای بادی………. …………………………………………………………………………. 21
2-5-4 – انرژی دریافتی از توربین…………… …………………………………………………………………… 23
2-2-5- توان پتانسیل توربین………………… …………………………………………………………………….. 23
2-5-6- ضریب یکپارچگی……………………….. ………………………………………………………………. 25
2-5-7- برآورد پتانسیل باد……………………… …………………………………………………………………. 26
2-5-8 – ارزیابی آماری داده های باد.. …………………………………………………………………………… 27
2-5-9- محاسبه انرژی سالانه خروجی یک توربین بادی…………………………………………………. 29
2-6- ژنراتور سنکرون  (Synchronous Generator)………………………………………………… 32
2-6-1 رتور در ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………. 33
2-6-2 ساختمان و اساس کار………………………………………………………………………………………… 34
2-7- ژنراتورهای القایی یا آسنکرون……………………………………………………………………………. 35
2-7-1 مشخصه‌های الکتریکی……………………………………………………………………………………….. 36
2-7-2 مزایای ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 37
2-7-3 معایب ژنراتور القایی…………………………………………………………………………………………. 38
2-7-4 جریان هجومی در بهره‌برداری موازی…………………………………………………………………… 39
2-7-4 اتصال کوتاه سه‌فاز ناگهانی…………………………………………………………………………………. 40
2-7-5 اتصال کوتاه تک‌فاز……………………………………………………………………………………………. 40
2-7-6 پدیده خود تحریکی…………………………………………………………………………………………… 40
2-7-7 سیستم بهره‌برداری و کنترل………………………………………………………………………………… 41
2-7-8 راه‌اندازی………………………………………………………………………………………………………….. 41

پایان نامه و مقاله

2-7-9 بهره‌برداری موازی……………………………………………………………………………………………… 42
2-7-10 بارگذاری……………………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-11 توقف آهسته…………………………………………………………………………………………………… 42
2-7-12 از کار افتادن (SHUT DOWN) ………………………………………………………………….. 42
2-7-13 توان اکتیو……………………………………………………………………………………………………….. 43
2-7-14 نیاز به بانک خازنی………………………………………………………………………………………….. 44
2-7-15 اتصال به شبکه و یا منفرد…………………………………………………………………………………. 44
2-8- سلول های خورشیدی و بررسی سیستم های فتوولتائیک(PV)…. ……………………………. 46
2-9- سلول خورشیدی……………………… …………………………………………………………………………….. 48
2-9-1- انواع سلول­های خورشیدی………………. ……………………………………………………………. 48
2-9-2- ساختار فیزیکی سلول های خورشیدی……………………………………………………………… 49
2-10- پنل خورشیدی ……………………………………………………………………………………………………… 54
2-11- نحوه ساخت پنل خورشیدی211 واتی………………………………………………………………………. 55
2-12- روش­های تولید انرژی خورشیدی …………….. …………………………………………………………… 56
2-13- سیستم فتوولتائیک (Photovoltaic)………………………………………………………………………. 57
2-13-1- مزایای نظریه نیروگاههای سلول خورشیدی………… ………………………………………….. 65
2-13-2- معایب نظریه نیروگاههای سلول خورشیدی…… ……………………………………………….. 65
فصل سوم: باتری شارژرها…………………….. …………………………………………………………………. 66
3-1- مبانی سیستم باتری……………. ……………………………………………………………………………………. 66

یک مطلب دیگر :

3-1-1- سیستم های باتری………………… ………………………………………………………………………. 66
3-1-2- سلول سرب- اسیدی………. ……………………………………………………………………………. 66
3-1-3- مشخصه ی تخلیه………………. ………………………………………………………………………… 67
3-1-4- ملزومات شارژر………………. …………………………………………………………………………… 68
3-2- باتری شارژرها…………. ……………………………………………………………………………………………… 69
3-2-1- حالت زیرشارژ…………………….. ……………………………………………………………………….. 71
3-2-2- حالت فوق شارژ………. …………………………………………………………………………………… 72
3-2-3- شارژ سریع…………. ……………………………………………………………………………………….. 72
3-3- ایمنی……………………………… ……………………………………………………………………………………… 73
3-3-1- روش زمین کردن باتریهای 110 ولتی…………. ……………………………………………………. 73
3-3-2- زمین کردن سیستم باتری 48ولت………………. ……………………………………………………. 74
3-3-3- سیستم نشان دهنده آلارم باتری…… …………………………………………………………………… 74
3-4- سلولهای ترکیب مجدد……………………… ……………………………………………………………………… 75
3-5- راه اندازی باتریها ……………………. ……………………………………………………………………………… 77
3-5-1- راه اندازی باتریهای پلانته (سرب- اسیدی)….. …………………………………………………… 77
3-5-1-1- آزمایشهای باتری شارژر…………….. ……………………………………………………………… 77
3-5-1-2- آزمایش های تخلیه (دشارژ) باتری.. ……………………………………………………………… 79
3-5-1-3- رله اتصال زمین…………… ……………………………………………………………………………. 79
3-5-2- راه اندازی باتریهای آب بندی شده……….. ………………………………………………………….. 80
3-6- نقش شارژرها در پست­های برق…………………………………………………………………………………. 80
3-7- اصول کار شارژر………….. …………………………………………………………………………………………. 82
3-7-1- حالت شارژ نگهداری ……… …………………………………………………………………………….. 85
3-7-2- حالت شارژ سریع……………. ……………………………………………………………………………. 85
3-7-3- حالت شارژ اولیه…………………………………………………………………………………………….. 86
فصل چهارم: مدل­سازی دینامیکی سلول خورشیدی و توربین بادی…………………… 88
4-1 – سلول فتوولتاییک …….. ……………………………………………………………………………………………. 88
4-2 – مدل توربین بادی …….. ……………………………………………………………………………………………. 93
4-3 مدل باد و مدل شبكه مصرفی…………………………………………………………………………….. 101
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی شارژر کنترلر سیستم دوگانه خورشیدی و بادی متصل به باتری ……………………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 129
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………….133
چکیده:

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *