1-1. مختصات جغرافیایی                                                                                   25

1-2. مساحت و مرزها                                                                                         25

1-3. شرایط طبیعی                                                                                             26

3-1-1. آب و هوا                                                                                                 26

3-1-2. رودخانه ها و دریاچه ها                                                                 26

3-1-3. کوهها                                                                                          27

3-1-4. دشت ها و جلگه ها                                                                       28

3-1-5. منابع زیرزمینی                                                                              28

 1. جغرافیای انسانی 29

2-1. شهرها                                                                                                       29

2-2. مناطق شیعه نشین و سنی نشین و ارمنی نشین                                                   30

2-3. پرچم و نشان ملی                                                                                       31

فصل چهارم : جمعیت

 1. مقدمه 33
 2. آمارهای جمعیتی 34

2-1. امید به زندگی                                                                                            36

2-2. ازدواج و طلاق                                                                                           36

2-3. جمعیت شهری و روستایی                                                                           37

2-4. نرخ زاد و ولد                                                                                            37

 1. جمعیت شیعیان 38

3-1. اختلافات آماری                                                                                        38

 1. فرق دینی 39

4-1. پراکندگی جغرافیایی جمعیت شیعیان                                                                        39

4-2. پراکندگی جغرافیایی جمعیت اهل سنت                                                        40

4-3. تفاهم و تنازع اقوام و مذاهب در جمهوری آذربایجان                                      44

4-3-1. روابط میان شیعیان و سنی ها                                                                       44

4-3-2. روابط میان شیعیان و سلفی ها                                                          44

4-4. فرق دینی غیر اسلامی                                                                                 45

4-5. طریقت های غیر رسمی                                                                               50

4-6. گروهها و مجامع دینی                                                                                 50

 1. اقوام 51

5-1. تنوع قومیتی در جمهوری آذربایجان                                                                         51

5-2. گروههای قومی                                                                                          52

5-3. اقلیتهای قومی                                                                                             53

5-4. ارامنه و ترکیب قومی منطقه قره باغ                                                                           57

فصل پنجم : ساختار سیاسی

 1. تحولات سیاسی دو دهه اخیر            60
 2. تقسیمات‌ اداری – سیاسی ‌                                                                                                 62
 3. نهادهای حكومتی جمهوری آذربایجان                                                                    62
 4. قانون اساسی جمهوری آذربایجان                                                                        65
 5. ارتش جمهوری آذربایجان                                                                                                 70

5-2. ساختار كلی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان                                            72

پایان نامه

5-3. علل شكست آذریها از ارامنه در جنگ قره باغ                                                72

5-4. دلایل گرایش به ناتو                                                                                   73

5-5. ملاحظات امنیتی                                                                                         73

5-6. درگیریهای مرزی                                                                                                   74

 1. احزاب و گروههای سیاسی (موافقان و مخالفان دولت) 76
 2. گروههای شیعی اسلام گرا                                                                                   81

7-1.  مقدمه                                                                                                       81

7-2. گروههای شیعی اسلام گرا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران                                   83

7-3. گروههای شیعی اسلام گرا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی                                87

7-4. گروههای شیعی اسلام گرا در دورة استقلال خواهی و فروپاشی شوروی                        93

7-5. گروههای شیعی اسلام گرا بعداز استقلال تا تثبیت حکومت حیدر علیو             95

7-6. گروههای شیعی اسلام گرا جمهوری آذربایجان در یک دهه اخیر                    103

فصل ششم :  ساختار اقتصادی

 1. اقتصاد در حال گذر                                                                                               119
 2. شاخصهای اقتصادی                                                                                              120
 3. کشاورزی و دامداری                                                                                             122
 4. صنعت و معدن                                                                                                      122
 5. سیستم بانکی و مالی                                                                                              123
 6. واحد پول                                                                                                             124
 7. حمل و نقل                                                                                                          125

8 . نفت و گاز  و انرژی                                                                                               126

 1. موافقتنامه های نفتی                                                                                                127
 2. تورم                                                                                                                  129
 3. تجارت و سرمایه گذاری خارجی                                                                                      130
 4. صادرات و واردات                                                                                              131
 5. وضعیت اسلام گرا ها در اقتصاد جمهوری آذربایجان 132
 6. یک مطلب دیگر :
 7. مفهوم استعمار:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

فصل هفتم :آموزش و پرورش و آموزش عالی

 1. 1. نرخ باسوادی                                                                                                         134
 2. نظام آموزشی رسمی                                                                                               135

2-1. نظام آموزشی قدیم                                                                                       135

2-2. نظام آموزش و پرورش جدید                                                                         136

2-3. آموزش عالی                                                                                               140

2-4. فرهنگستان علوم ملی آذربایجان                                                                      141

 1. آموزش علوم دینی                                                                                                  143

3-1. مدارس علوم دینی رسمی                                                                              143

3-2. مراکز رسمی تحصیل دینی در دانشگاهها                                                          144

 1. محدودیت حضور بانوان محجبه در مدارس و دانشگاهها 145
 2. وضعیت گروههای شیعی اسلام گرا در مدیریت مدارس و دانشگاهها 147

فصل هشتم : فرهنگ

 1. ادبیات و زبان 150

1-1. زبان                                                                                                          150

1-2. تحولات زبان نوشتاری                                                                                150

1-3. محفوظ ماندن الفبای عربی در آثار تاریخی                                                                153

1-4.  نام گذاریها                                                                                               154

5.1. شعر و شاعری                                                                                             155

1-6. موسسات فرهنگی و هنری                                                                           158

 1. پوشش زنان، مردان و حجاب اسلامی 159
 2. ازدواج 164
 3. رسانه ها،نشریات و کتب دینی                                                                                   166

4-1. مطبوعات                                                                                                              166

4-2. موسسات انتشاراتی                                                                                     167

4-3. كتابخانه های عمومی آذربایجان                                                                  168

4-4. پایگاههای اطلاع رسانی                                                                              168

4-5. کتب دینی                                                                                                             168

4-6. شبکه های تلویزیونی و برنامه های مذهبی                                                      170

4-7. کانالهای رادیویی جمهوری آذربایجان                                                          173

 1. مساجد و اماکن مقدس مذهبی 175

5-1. مساجد                                                                                                      175

5-2. زیارتگاهها                                                                                                183

5-3. زیارت های مذهبی خارجی                                                                                     191

 1. آئینهای مذهبی 192

6-1. طرح مطلب                                                                                                192

6-2. وفیات و مراسم عزداری                                                                             193

6-3. عزاداری ماه محرم                                                                                                  195

6-4. هیئتهای عزاداری                                                                                        197

6-5. اعیاد و مراسم جشن های مذهبی                                                                   198

 1. اعیاد و جشنهای ملی 202
 2. ترویج غرب گرایی 204

فصل نهم : سازمان روحانیت شیعه

 1. گذشته تاریخی 207

1-1. طرح مطلب                                                                                                207

1-2. روحانیت شیعه در دورة حكومت تزار                                                                        207

1-3. روحانیت شیعه در دوره حكومت كمونیستها                                                   209

 1. دو نوع سازمان دینی: رسمی و غیر رسمی 210
 2. سازمان روحانی غیر رسمی 216

3-1. گذشته و حال                                                                                            216

3-2. آموزشهای غیر رسمی دینی در مساجد                                                          217

3-3. عزیمت انفرادی به سایر کشورها برای تحصیلات دینی                                               218

3-4. سایر موسسات آموزشی دینی غیر رسمی                                                       220

 1. عرصه های خدمات                                                                                               220
 2. ارتباط با مرجعیت 224
 3. دیانت و سیاست (چالشهای روحانیت با حكومت ) 226

6-1. ممانعت از ایجاد مراكز دینی و حوزه های علمیه دینی مستقل                            226

6-2. ممانعت از برگزاری مراسم دینی در اماکن عمومی                                          227

6-3. ممانعت از گشایش دفتر مراجع دینی                                                                         227

6-4. ممانعت از انتشار ادبیات شیعی ایران                                                                          228

6-5. تلاش حکومت برای به کنترل در آوردن عرصه فعالیتهای دینی                                     228

6-6. محدودیتها و مشکلات شیعیان در برگزاری مراسم دینی                                   229

6-7. سایر چالشها                                                                                              230

 1. تاثیر عوامل خارجی بر محیط دینی جمهوری آذربایجان 230

7-1. ترکیه                                                                                                        230

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *