دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بردسیر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
گرایش:ادبیات وزبان فارسی
عنوان :
بررسی فرهنگ عامه منطقه دشتاب
استاد راهنما :
دکتر هوشمند اسفندیار پور
استاد مشاور :
دکتررحیم نژاد سلیم
نگارش
مجید افشار
تابستان ۱۳۹۲
تأییدیه هیات داوران

پایان نامه کارشناسی ارشد برای دریافت درجهMA
گرایش : زبان و ادبیات فارسی
عنوان : فرهنگ عامه منطقه دشتاب
نگارش:
مجیدافشار
تابستان ۹۲
دکتر هوشمند اسفندیارپور استاد راهنما
دکتر رحیم نژادسلیم استاد مشاور
دکتر سیدرضامعینی زاده میرحسینی استاد داور

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده و از آن تحظی نکنیم :
۱_ اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتارغیرحرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش رابه شائبه های غیر علمی می آلایند.
۲_ اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار .
۳_اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی ودانشجویان به غیرازمواردی که منع قانونی دارد.
۴_ اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
۵_ اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان ، حیوان و نبات ) و سایر صاحبان حق .
۶_ اصل رازداری : تعهد به صیانت از اصرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها و کشورها و کلیه افراد نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷_ اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت .
۸_ اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
۹_ اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
فرم تعهد دانشجو

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی
فرم تعهد دانشجو در انجام پایان نامه / رساله
عنوان پایان نامه/ رساله:فرهنگ عامه دشتاب
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:دکتر هوشمند اسفندیار پور
نام و نام خانوادگی استاد مشاور:دکتر رحیم نژاد سلیم
نام و نام خانوادگی دانشجو:مجید افشار
نشانی محل تحصیل و منزل دانشجو:دانشگاه آزاد بردسیر
شماره تلفن دانشجو:۰۹۱۳۲۴۵۴۴۳۴
نشانی پست الکترونیک دانشجو:
اینجانب مجیدافشار دانشجوی رشته ادبیات دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر به شماره دانشجویی ۹۰۱۰۲۱۰۰۱۱۰ متعهد می شوم نتایج تحقیقاتی مربوط به کار فوق که در تاریخ …………………. در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیرتصویب شده است، اعم از پایان نامه، رساله، مقاله، کتاب، نرم افزار، اختراع، اکتشاف و غیره، به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر منتشر شود و در حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر مربوط به این آثار متعهد و مسئول می باشم.
نام و نام خانوادگی دانشجو: مجیدافشار امضاء:
تاریخ:

 

تقدیم به:
همسرم مهربانم :
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
وگلهای زندگیم یثنا ،سانیا وسارینا
روح بزرگ نیاکانمان که درسخت ترن شرایط از فرهنگ ، هنر ادب منطقه پاسداری نموده و امروز همگان از آنان به نیکی یاد می کنند.
سپاس و قدردانی :
سپاس فراوان دارم از استادان بزرگوار و ارجمندم بویژه استاد راهنما، آقای دکترهوشمند اسفندیار پور و همچنین استاد مشاور، آقای دکتررحیم نژاد سلیم که همواره از راهنمای های ایشان بهرمند شده ام.
و با سپاس از سرکار خانم اباذری که در جمع آوری مطالب پایان نامه با من همکاری کردند.
فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *