-تأثیر عوامل انگیزشی( درونی ) بر انگیزش بازاریابان بیمه عمر صنعت بیمه چگونه است؟
-تأثیر عوامل بهداشتی(بیرونی ) بر انگیزش بازاریابان بیمه عمر صنعت بیمه چگونه است؟
 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. (افجه ، ۱۳۸۹) از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یک طبقه‌بندی کلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیکی، اجتماعی و روانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای انسان در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار (محل مناسب کار، هوا، نور و…) انگیزه‌های فیزیکی اطلاق می‌شود. (ابطحی ، ۱۳۸۱ ) به دسته ای از نیازهای افراد که به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می‌کند و بیشتر نیازهای اجتماعی را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه ازنیازهایی که رضایت روحی افراد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی محسوب می‌شود. اهمیت موضوع تحقیق در خصوص انگیزش بر کسی پوشیده نیست. اصولا اعتقاد بر این است که انسان در صورت ایجاد شرایط مطلوب قادر خواهد بود که بر هر کاری فائق آید و این عامل ما را بر آن می دارد تا با شناخت صحیح و عمیق تراز اشرف مخلوقات به ارضاء تمایلات و نیازهای او همت گماریم، و اهداف او در راستای اهداف سازمان هماهنگ سازیم. عامل انسانی در نقش مهمترین نیرو و عامل هر سازمان می تواند سازمان را در جهت رسیدن به مقصد مورد نظر پیش براند و چه بسا بسیاری از مسائل لاینحل بزعم خیلی از اندیشمندان و صاحب نظران علوم اقتصادی و مالی، به واسطه جهت دادن صحیح به شرایط روحی واخلاقی کارکنان و ایجاد انگیزش شغلی و ارضاء نیازهای آنها و در نتیجه رضایتمندی آنها از شغلشان بر طرف گردیده است(حسینی و همکاران ،۱۳۸۵ ) .منابع انسانی یا به عبارت بهتر سرمایه‌های انسانی از مهم‌ترین عوامل تولید در یک سازمان به شمار می‌رود. نظرسنجی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ و موفقی که مجله معروف فورچون آنها را فهرست می‌کند، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین دلیل شکست یا ناکامی مدیران از دیدگاه این مقامات، نداشتن مهارت‌های لازم در زمینه روابط انسانی است. تحقیقاتی نیز از نوع پیمایشی انجام شده است که نتایج آن نشان می‌دهد مهارت یا مساله روابط انسانی بالاترین اهمیت را در سازمان‌ها دارد. یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت. از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.(سعادت ، ۱۳۸۴) بنابراین یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی .مدیران با بهره‌گیری از این مهارت و با استفاده از دانش و سایر منابع سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی خواهند بود. بنابراین پرسش مطرح شده آن است که عوامل موثر بر انگیزش کارکنان کدام است؟ برای ایجاد انگیزش، لازم است که نیازها شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود. در یک سازمان توجه به دید مشترک و انگیزش در فعالیت‌های درون سازمانی اهمیت بسیار دارد. چالش اصلی یک سازمان ایجاد تعادل میان اهداف کلی و مشخص آن سازمان و ارزش‌های شخصی کارکنان است؛ بنابراین انگیزش محصول مشارکت و نتیجه رابطه متقابل (تعامل) فرد با موقعیتی است که در آن قرار می‌گیرد. در یک سازمان موفق اولین و مهم‌ترین رکن موفقیت را انتخاب صحیح و به جای کارکنان می‌دانند.(شرمرهورن ، ۱۳۸۶) امروزه نیروی کار توقعات بیشتری دارد و برای کار و زندگی مطلوب کاری اهمیت خاصی قایل است. در نتیجه متخصصان امور نیروی انسانی باید مشاغل را طوری طراحی کنند که کار در محیط سازمان برای کارکنان مطلوب و رضایت‌بخش باشد. از طرفی برای جذب سرمایه و افزایش پرتفوی کشور در زمینه بیمه عمر، به دلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ل نقش موثر آن در چرخیدن چرخهای اقتصادی مملکت، توجه به بازاریابان و بازاریابی به عنوان بازوی فروش و ترویج فرهنگ بیمه ضروری است ،که پیامد آن اشتغالزایی در اقشار جوان و جویای کار و تامین مالی و روانی و امنیت و آرامش خانواده ها در ایام پیری و فوت و حمایت از اقشار ضعیف جامعه که به بی سرپرستان ملحق شده اند و پیشگیری از معضلات اجتماعی است.(ماهنامه ی بیمه ، ۱۳۹۱ )
دوبیسی در سال ۲۰۰۵ ابعاد بازاریابی رابطه مند را اعتماد، ارتباطات، تعهد و کنترل تعارض در نظر گرفت و تاثیر جنسیت را در این رابطه بین این ابعاد بر وفاداری مشتری مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیقات نشان داد که چهار بعد بازاریابی رابطه مند بطور مستقیم با وفاداری مشتری در ارتباط اند و جنسیت به عنوان یک متغیر میانجی گر تنها در ارتباط بین اعتماد با وفاداری مشتری میانجی گری می کند.(رضاییان ،۱۳۸۵)
دوبیسی در ادامه تحقیقات خود در سال ۲۰۰۷، تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل اعتماد، ارتباطات،تعهد و کنترل تعارض را مستقیما بر وفاداری مشتری مورد بررسی قرار دادو به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین بازاریابی و وفاداری مشتری وجود دارد.(دوبیسی ، ۲۰۰۷)
هنینگ ،تورا، در سال ۲۰۰۲ ،با موضوع درک پیامدهای بازاریابی رابطه مند، ادغام مزایای رابطه ای و کیفیت رابطه، با روش تحقیق همبستگی(تحلیل عاملی و مدل معاملات ساختاری) تاثیر معنادار متغیر مستقل و میانجی بر متغیر وابسته را بررسی کرد.(هنینگ ، ۲۰۰۲ )
سین، ات آل، در سال ۲۰۰۲، با موضوع تاثیر رویکرد بازاریابی رابطه مند بر عملکرد تجاری اقتصاد خدمت محور، با روش تحقیق همبستگی (ضریب همبستگی و رگرسیون )تاثیر مثبت و معنادار متغیر مستقل بر رشد فروش، سهم بازار ROI را مورد بررسی قرار داد.( سین و همکاران ، ۲۰۰۲ )
لاگز آل، در سال ۲۰۰۲ با موضوع معیار B2B RELPERF ,و کارت امتیازی آوردن تئوری بازاریابی رابطه مند به رویه ی روابط ، با روش تحقیق همبستگی(تحلیل عاملی، ضریب همبستگی) رابطه مثبت و معنادار میان متغیر مستقل و وابسته را بررسی کرد.( لاگز ، ۲۰۰۲ )
فوکس در سال ۱۹۹۸ در تحقیقی تحت عنوان توانمندسازی کارکنان با استفاده از مدل استاد، شاگردی سوالات باز را در اختیار کارکنان قرار داد. وپس از بررسی پاسخ های کارکنان در نتیجه گیری خود بیان کرده است که همه ی مدیران اذعان داشته اند که استفاده از انواع مختلف آموزشهای خدمت برای افزایش و توسعه های مهارت های کارکنان ضروری است.( فوکس ، ۱۹۹۸ )
 
مدل تحقیق
حقوق و مزایا
موقعیت شغلی
شرایط محیطی
ماهیت شغل
امنیت شغلی
عوامل انگیزشی
عوامل بهداشتی
انگیزش بازاریابان بیمه عمر
مسئولیت شغلی
شرایط کاری
تقدیر و بازشناسی
سرپرستی
امکان رشد و پیشرفت شغلی
روابط با همکاران
نمودار ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق : مدل انگیزشی دو عاملی هرزبرگ ( صوفی و شعبانی ، ۱۳۹۲ )
 
گزاره های تحقیق
۱-۵-۱ اهداف تحقیق
۱-۵-۱-۱ اهداف اصلی
۱- شناخت رابطه ی عوامل انگیزشی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
۲- رابطه ی تأثیر عوامل بهداشتی با انگیزش بازاریابان بیمه عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
۱-۵-۱-۲ اهداف فرعی
شناخت رابطه ی تاثیر تقدیر و باز شناسی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر امکان رشد و پیشرفت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر مسئولیت شغلی با انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه
شناخت رابطه ی تاثیر موقعیت شغلی با بازاریابان بیمه ی عمر از دیدگاه اعضای جامعه ی آماری مورد مطالعه