معذرت خواهی را برای زمانی که واقعا خرابکاری کرده اید نگهدارید. اگر دچار اشتباهی شدید که واقعا ارزش عذرخواهی داشته باشد، تنها یک مرتبه پوزش بخواهید و سپس وارد مرحله رفع مشکل شوید. مشکل پیش آمده را به طور واقع بینانه ارزیابی کنید و روشهای برای رفع آن بیاندیشید. همواره از جایگاه برابر با قضیه برخورد کنید.
برای مثال : ” با درنظر گرفتن اطلاعاتی که در ابتدا در اختیار من قرار گرفته بود، من به هیچ وجه نمیتوانستم حدس بزنم که شما چنین انتظاری داشته اید. اگر درباره آنچه درنظر دارید اطلاعات بیشتری به من بدهید، من اصلاحات لازم را اجرا خواهم کرد.”
۴٫بدون وقفه کار می کنید.
از تعطیلات خود استفاده کنید و همچنین ناهار خوردن را فراموش نکنید. بی وقفه کار کردن موجب میشود که سراسیمه، بی کفایت و فاقد مهارت به نظر برسید. این کار بازده شما را هم کم میکند. به گفته کارشناسان برای برخوردار بودن از حداکثر تمرکز و دقت باید هر ۹۰ دقیقه یکبار به خود استراحت بدهید.

  1. کار دیگران را برایشان انجام می دهید.

مواقعی که دیگران بدون اینکه واقعا نیازی باشد، شما را مامور انجام کارهایشان میکنند تشخیص دهید و با تمایل خود برای رفع مشکل همه، مبارزه کنید. تمرین کنید بدون اینکه ناراحت یا عذرخواه به نظر برسید بگویید” خیلی دلم میخواست کمک کنم اما واقعا درگیرم.” و گفتگو را ادامه ندهید.
شکی نیست که خوب بودن به هیچ وجه بد نیست بلکه اگر متوجه اعمال خود باشید و بتوانید تمایل طبیعیتان به کم ارزش دانستن و بی توجهی به نیازهای خود را کنترل و تعدیل کنید، میتواند محسناتی هم داشته باشد. اما آیا واقعا می خواهید روی سنگ قبرتان بنویسند :”در اینجا کسی آرمیده که همواره در محل کار نیازهای دیگران را به خواسته های خود ترجیح میداد.”؟ (لوویس فرانکل ، ۲۰۰۴)
فصل ۳
روش شناسی تحقیق
۳- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸: ۹) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹: ۱۴۳-۱۴۲)
این فصل از تحقیق به بیان روش یا متدولوژی اجرایی تحقیق اشاره دارد. در این فصل قصد آن می رود ضمن بیان مبانی نظری اجزای روش تحقیق، مواردی چون نوع تحقیق، متغیرها، جامعه آماری، تعداد و نوع نمونه، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری اطلاعات، محتوای ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزار تحقیق، قلمرو تحقیق، ملاحظات اخلاقی، و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح گردند.
۳-۱ نوع تحقیق
واژه تحقیق از زبان عربی گرفته شده و در لغت به معنای رسیدگی کردن، بررسی، بازجویی، وارسی واقعیت، راست و درست کردن، به حقیقت امری رسیدگی کردن و بازجویی کردن است. لیکن، تحقیق علمی به معنای پیمودن یک فرایند سیستماتیک و منظم برای رسیدن به یک هدف خاص است. در مباحث علمی، غالباً مفهوم تحقیق و مفهوم روش علمی به صورت مترادف بکار برده می‌شوند (دلاور، ۱۳۸۳؛ ص۴۶). در یک تعریف کلی، تحقیق عبارت است از هرگونه فعالیت منظم جهت مطالعه مسأله‌های گوناگون برای رسیدن به اصول کلی یا اینکه تحقیق عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل مسأله و پاسخگویی به سوال (به نقل از ظهوری، ۱۳۷۸؛ ص ۲۳).
تحقیق از نظر هدف به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم می گردد. همچنین از نظر اجرا، تحقیق به چهار دسته تاریخی، توصیفی، اکتشافی، و آزمایشی یا علّی تقسیم می شود. در ادامه، نخست دو نوع تحقیق از نظر هدف شرح داده شده و سپس انواع تحقیق از نظر اجرا تشریح می گردند.
۳-۱-۱ تحقیق از نظر هدف
هدف اساسی تحقیقات بنیادی، معرفی پدیده ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. اصولاً تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، و در ازای این بررسی و آزمون، آنها را تائید، تعدیل یا رد می کنند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ص۷۹). به بیان ساده تر و عامیانه تر، هنگامی که تحقیق اساساً برای بهبود درک درباره مسائل بخصوص که به طور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز برای یافتن روشهای حل مسائل انجام شود، تحقیق بنیادی یا محض نامیده می‌شود. در واقع، یافته‌های چنین تحقیقی به افزایش دامنه دانش در زمینه‌های مختلف یاری می‌رساند. اکثر واحدهای تحقیق و توسعه و پژوهشگاه ها در صنایع و سازمانها، موسسات و مراکز مختلف و نیز بسیاری از اساتید دانشگاهی به تحقیق بنیادی می‌پردازند تا دانش بیشتری را در زمینه‌های مورد علاقه خود پدید آورند. در اینجا هدف غایی حل یک مشکل موجود و جاری نیست بلکه می‌خواهند درباره پدیده‌ها و مسایلی که در محیط سازمانها و موسسات روی می‌دهد و نیز چگونگی حل مشکلات ناشی از آنها، و حتی رسیدن به دانش جدید برای سودمندی بیشتر، اطلاعات ساختاریافته تر و تازه تری را بیابند.
از سوی دیگر، تحقیق کاربردی آن است که نتایج آن برای تسهیل عملیات اجرایی و یا حل مشکلات به کار می‌رود. هدف این تحقیق، رشد و بهتر نمودن یک محصول یا روال یک خدمت و به طور خلاصه آزمون مفاهیم نظری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

و مجرد در موقعیت‌های واقعی و عملی است (ظهوری، ۱۳۷۸: ص ۲۷). بعبارت دیگر، هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است؛ یعنی، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود (سرمد و همکاران، ۱۳۸۱: ص۷۹). از نقطه نظر دیگر، تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات کاربردی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر مورد استفاده قرار می گیرند (حافظ نیا، ۱۳۸۰: ص۴۱).
از مطالب بالا می توان نتیجه گرفت که تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و سعی دارد تا به بررسی تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی بر انگیزش بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری در نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس بپردازد.
۳-۱-۲ تحقیق از نظر اجرا
قبلاً اشاره شد که تحقیق از نظر اجرا به چهار دسته تاریخی، توصیفی، علّی، و اکتشافی تقسیم می شود. تحقیق تاریخی به دنبال واکاوی و بررسی یک پدیده ای است که در گذشته روی داده است. برای مثال، علت ظهور عصر سرمایه داری در اوایل قرن بیستم چه بود؟ چه عواملی سبب فروپاشی شوروی سابق گردید؟ تحقیقات توصیفی که خود به انواعی چون پیمایش، تحلیل محتوا، موردکاوی، و همبستگی تقسیم می شوند، به دنبال معرفی و وصف شرایط یک یا چند پدیده در شرایط خاص هستند. تحقیقات اکتشافی، زمانی انجام می شود که محقق درباره یک موضوع اطلاعات کاملی نداشته یا دیدگاههای متنوعی درمورد یک پدیده دارد. نهایتاً تحقیقات آزمایشی به دنبال روابط علت و معلولی میان پدیده ها در شرایط کاملاً کنترل شده می باشند.
از مطالب صدرالاشاره می توان چنین نتیجه گرفت که تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی بوده و سعی دارد تا ماهیت سازه انگیزش در میان بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری در نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس را بررسی کند.
۳-۲ متغیرهای تحقیق
به هر چیزی که بتوان مقادیر مختلفی را برایش در نظر گرفت، اصطلاحاً متغیر گویند. برای مثال، سطح تحصیلات یک متغیر است که می توان سطوح متفاوتی چون زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را در بر بگیرد. در تحقیقات علمی، چندین نوع متغیر وجود دارد: مستقل، وابسته، میانجی، و کنترل. متغیر مستقل، آن است که تغییرات آن بر مقدار متغیر وابسته تأثیر می گذارد. برای مثال، آیا با بالا و پایین شدن میزان حقوق دریافتی کارکنان، غیبت کارکنان نیز بالا و پایین می شود. در مطالعات هاثورن که با هدف بررسی تأثیر شرایط فیزیکی بر بهره وری افراد انجام شد، محققان میزان نور را کم و زیاد کردند تا تأثیر آنها بر بهره وری را مشاهده کنند. در اینجا، بالا و پایین شدن شدت نور در محیط کاری، متغیر مستقل بوده، و بهره وری کارکنان، متغیر وابسته یا تابع محسوب می شود. بنابراین، مقدار متغیر وابسته تابعی از تغییرات متغیر مستقل است.
حضور متغیر میانجی در رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، بر شدت رابطه می افزاید. برای مثال، فرض کنید فرد الف اخیراً به یک پست سازمانی بالاتر ترفیع یافته است. در اینجا می توان چنین فرض کرد که ترفیع مقام (متغیر مستقل) بر سطح انگیزش کاری فرد الف (متغیر وابسته) اثر دارد. اما اگر این ترفیع همراه با افزایش حقوق باشد، آنگاه می توان انتظار داشت که نسبت به حالت دو متغیره قبلی، سطح انگیزش کاری فرد الف بیشتر شود. بنابراین، افزایش میزان حقوق نقش میانجی در رابطه ترفیع مقام و انگیزش کاری دارد.
نهایتاً، متغیر کنترل آن چیزی است که رابطه واقعی متغیرهای مستقل و وابسته را تیره و تار می سازد. برای مثال، فرض کنید که قدرت انسان بر تخریب دیوار تأثیر دارد. در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که قدرت تخریب انسان در میان زن و مرد یکسان نبوده، و بنابراین، میزان رابطه ای که بدون در نظر گرفتن متغیر جنسیت بدست آید، واقعی و خالص نیست. بنابراین، لازم است میزان تأثیرپذیری قدرت تخریب از متغیر جنسیت جداسازی شده و بدین وسیله، رابطه واقعی بدست آید. به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که تحقیق بدنبال بررسی تأثیر سرمایه فکری بر شاخص سودآوری شرکتهای دولتی است. اگر سودآوری آن شرکتها بدون درنظر گرفتن میزان بدهی آنها بررسی گردد، آنگاه تفاوت ناشی از نسبت بدهی در رابطه سرمایه فکری و سودآوری لحاظ نشده و در نتیجه، رابطه واقعی این دومتغیر تحت الشعاع سطح بدهی آنها قرار می گیرد.
در این تحقیق، انگیزش از دو عامل ، عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی که متغیرهای مکنون در مدل محسوب می شوند و همچنین عناصر انگیزشی مربوط به هر کدام از عوامل که متغیرهای مشاهده شده در مدل لیزرل هستند تشکیل شده است. عناصر عوامل انگیزشی عبارتند از: امکان رشد و پیشرفت ، تقدیر و بازشناسی ، مسئولیت ، موقعیت شغلی و ماهیت کار و عناصر انگیزشی مربوط به عامل بهداشتی نیز عبارتند از: شرایط کاری ، امنیت شغلی ، سرپرستی ، خط و مشی کاری ، حقوق و مزایا و روابط با همکاران
۳-۳ جامعه آماری
تمامی اعضای یک یافته تحت بررسی که نتایج و یافته های تحقیق به آنها تعمیم داده می شود را جامعه آماری گویند. این اعضا بایستی حداقل دارای یک صفت مشخصه مشترک باشند (آذر و مومنی، ۱۳۸۱: ص۵). برای مثال، فرض کنید دانشجویی به دنبال بررسی دلایل ترک خدمت کارکنان شاغل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. در اینجا، تمامی کارکنان شاغل در سازمان موردنظر، دارای یک عنصر مشترک به نام عضویت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و در نتیجه
اعضای جامعه آماری را شکل می دهند. همچنین، فرض کنید که دانشجویی به دنبال دلایل ورشستگی شرکتهای زودبازده است. در اینجا جامعه آماری، فرد نبوده، بلکه هر یک از شرکتهای زودبازده که با ورشستگی مواجه شده اند، جامعه آماری را شکل می دهند. بنابراین، بستری که برای تحقیق انتخاب می شود، و نیز اعضای حاضر در این بستر که برای مطالعه مدنظر قرار دارند، جامعه آماری را بوجود می آورند.
جامعه آماری این تحقیق، بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری در نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس است که تعداد آنها ۱۶۸ نفر می باشد.
۳-۴ تعداد نمونه و روش نمونه گیری
از آنجا که چالشهایی چون زمان، هزینه، عدم همکاری آزمودنی ها، و … اجازه نظرخواهی از تمامی اعضای جامعه آماری را نمی دهند، محققان به نمونه گیری و انتخاب نمونه منطقی از جامعه موردنظر بسنده می کنند. هدف از نمونه گیری، گردآوری داده هایی برای تجزیه و تحلیل و بالطبع تعمیم نتایج و دستاوردها به کلیت جامعه آماری و در سطح بالاتر، به تمامی سازمانهای مشابه است. انتخاب نمونه از چندین حیث از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. اولاً، دقت در گردآوری داده ها را بالا برده، ثانیاً صحت و قابلیت اطمینان یافته ها را افزایش داده، و نهایتاً، قابلیت تعمیم نتایج را فزونی می بخشد.
۳-۴-۱ تعداد نمونه
نمونه این تحقیق، حدود ۱۱۷ نفر از بازاریابان بیمه ی عمر و سرمایه گذاری در نمایندگی های بیمه های تجاری مستقر در شهرستان بندرعباس هستند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران (در جامعه محدود) به شرح زیر محاسبه گردید؛ البته تعداد نمونه بدست آمده از فرمول کوکران همواره محافظه کارانه بوده و بالاترین حد نمونه را نشان می دهد. همچنین، این تعداد، با نظر برخی از محققان که میزان نمونه را در جامعه محدود برابر با یک سوم آن یا ۳۰ درصد جامعه می دانند، نیز مطابقت دارد: