هویت کار
اهمیت کار
استقلال و آزادی عمل
بازخورد
حالات مهم روانی
ویژگیهای اصلی شغل
نتایج کار افراد
شدت نیاز به رشد
دانش و مهارت
رضایت از عوامل بهداشتی
متغیرهای واسطه
نمودار۲-۷ مدل ویژگیهای شغلی (هاکمن و اولدهام، ۱۹۷۵)
فخیمی (۱۳۸۵: ص۴۴۷) پیرامون مدل ویژگیهای شغلی، مثالی را در مورد شغل جراحی می زند: شغل جراح به نظر می رسد که در رابطه با ابعاد و خصوصیات هسته مرکزی مدل (معناداری، مسئولیت پذیری، و کسب بازخور) در حد بالایی باشد. این شغل به طور مداوم فرصتهای لازم برای کاربرد مهارتها، تواناییها و استعدادهای گوناگون در تشخیص و معالجه بیماری را دارد. شناخت وظیفه در این حرفه نیز در سطح بالایی وجود دارد زیرا جراح معمولاً مشکل را تشخیص داده و سپس عمل جراحی را شروع می کند و نهایتاً بهبودیت بیمار را کنترل می نماید. اهمیت وظیفه در شغل جراحی بسیار زیاد است زیرا کار جراح مسئله مرگ و زندگی بیمار محسوب می شود. از طرفی، جراح در کار خود دارای خودگردانی زیادی است زیرا جراح، آخرین مرجع صاحب اختیاری است که دستورالعملها و تکنیکهای کار را به دیگران دیکته می کند. بالاخره، جراح نتایج کار را به صورت بازخورد مستقیم از اینکه عمل جراحی موفق بوده و یا بیمار بهبود داشته، بلافاصله دریافت می کند. (فخیمی ، ۱۳۸۵)
 
۲-۲-۵- فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان
بعد از بررسی تئوریها در بخش های قبل، ممکن است این سوال مطرح شود که نظریه های مزبور چه فایده‌ای دارند و مدیران از کدام فنون انگیزش می توانند استفاده کنند؟ گرچه موضوع انگیزش بسیار پیچیده و در واقع فردی است و پاسخ قطعی برای سوال مزبور وجود ندارد ولی در ذیل به ذکر پاره ای از فنون انگیزش اشاره می شود. (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، ۱۳۷۳، صفحه ۴۱۱).
۲-۲-۵-۱- پاداش مالی و پولی
پول انگیزه ای است پیچیده زیرا آنچنان با دیگر نیازها از جمله نیازهای مربوط به فیزیولوژی در هم آمیخته شده که به اشکال مختلف می توان بر اهمیت آن تایید گذاشت. ویلیام اف وایت از تحقیقات جامعی که بر روی انگیزه پول انجام داده به این نتیجه رسیده است که پول این ابزار قدیمی و مورد اعتماد و انگیزاننده، آنچنان هم که تصور می رفته است «قادر و توانا» نیست، به ویژه برای کارگران مولد. براساس کشف مایو برای هر کارگر، عامل کلیدی دیگری وجود دارد که نامش گروهی است که در آن کار می کند. (ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۷۳)
۲-۲-۵-۲- انگیزش از طریق طراحی شغل
روشهای مختلفی جهت ایجاد انگیزش از طریق طراحی شغل وجود دارد که عبارتند از: (ایران نژاد پاریزی ، ۱۳۷۳)
اغتنای شغلی: بطور ساده می توان گفت اغتنای شغلی یعنی اینکه از اول تا آخر کار بعهده کارکنان گذاشته شود بطوری که کارکنان نتیجه کار خود را مشاده نمایند.
گسترش شغلی: یعنی افزودن فعالیت های هم سطح (افقی) به شغل فعلی کارمند به گونه ای که کار وی از حالت یکنواختی خارج شود.
گردش شغلی: اگر بتوان افراد را در مشاغل هم خانواده و همگون که با آنها آشنایی دارند، جابجا نمود، گردش شغلی ایجاد می شود. بواسطه اینکار افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در کار خود از تنوع و گوناگونی بالاتری برخوردار می شوند و انگیزه کار در آنان تقویت می شود.
مدل خصوصیات ویژه شغل : این مدل روش دیگر افزایش انگیزه می باشد که مشخص می کند چگونه می توان شغلها را طراحی مجدد کرد که کارکنان خود و شغل خود را مهم بدانند و به عبارتی احساس اهمیت کنند. براساس این مدل هر شغل را می توان برحسب پنج بعد اساسی تشریح کرد. این پنج بعد عبارتند از:
۱٫گوناگونی مهارت

  1. هویت وظیفه
  2. استقلال در کار
  3. اهمیت (وظیفه)
  4. بازخورد

مهندسی شغل: هدف از مهندسی شغل آن است که با مطالعه کار، زمان سنجی و روش سنجی، بتوان بهترین راه کار را به دست آورد. به کمک مهندسی شغل فرد می تواند با خستگی کمتر و سرعت بیشتر کار کند و بازدهی و مزایای بیشتری حاصل نماید.
۲-۲-۵-۳- تعدیل کار هفتگی
مزایای ضمنی تعدیل، برای کارکنان روشن است، ساعات فراغت آنها بیشتر می شود و زمان زیادتری را در کنار خانواده خود می گذارنند و در صورت نیاز می توانند یک شغل جنبی انتخاب نمایند. کاهش هزینه های رفت و آمد به محل کار، یکی دیگر از مزایای کار هفتگی متراکم است. این اقدام به بهبود ترافیک شهری نیز کمک می کند و اخیرا در بعضی از کشورها سعی شده از طریق تعدیل کار هفتگی و در نتیجه ایجاد رضایت کارکنان، عملکرد و بازدهی آنان را افزایش دهند (نایلی، ۱۳۷۳، صفحه ۲۵).
۲-۲-۵-۴- شناور ساختن ساعات کار
یکی از استراتژیهای بهبود شرایط کیفی کار، شناور ساختن ساعتهای کار به دلخواه کارکنان است. در سالهای اخیر، نوآوریهایی که در بعضی از کشورها به وجود آمده برنامه ثابت هفتگی را دگرگون کرده است. برنامه کار انعطاف پذیر که ساعتهای کار را برای کارکنان شناور می سازد یکی از این دگرگونی ها است. با این اقدام کارکنان نسبت به کنترل ساعات کار خود اختیار لازم را بدست می آورند. افزایش کنترل و انعطاف پذیر ساعات کار دارای مزایایی است. از جمله اینکه اجازه می دهد تا کارکنان به کارهای شخصی خود سر و سامان بدهند. (سیدجوادین ، ۱۳۸۳)
۲-۲-۵-۵- هدف گذاری
مدیران که در برانگیختن کارمندان موفق می باشند اغلب محیط را به گونه ای می سازند که هدفهای مناسبی برای ارضای نیازها در آن محیط وجود داشته باشد. (همان )

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

rong>۲-۲-۵-۶- اشتراک مساعی