2-1 بیان مساله
ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری ازکار می گردد.هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه های مهم که رابطه ای متقابل با نگرش منفی دارد سکوت سازمانی در شغل می باشد.(حیدری،1379).
سازمانی که پویا نباشد و در فراخور زمان نمی تواند از پس حوادث اقتصادی سیاسی جهان برآید و بقا داشته باشد ، ضمناً پدیده سکوت سازمانی یک پدیده بین المللی است و به جوامع و کشورهای خاص محدود نمی شود. مطالعه هارلوز و پیندر نشان دادند که سکوت سازمانی در مسیر شغلی در واقع پدیده شایعی در سازمان بوده که منجر به ایجاد معضلات روحیه ای در کارکنان گردیده و بر بهره وری سازمان اثر می گذارد. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی مانند فرایندهای تصمیم گیری

پایان نامه و مقاله

 ،مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت ناشی می شود.(دیمیتریس،2007). از طرفی دیگر استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی و یا به تعبیر دیگر بهره وری نیروی انسانی یکی از عمده ترین مسائل هر جامعه میباشد و این مهم جز در محیط سالم سازمانی امکانپذیر نیست. از این رو سنجش و توسعه سلامت سازمانی از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. اَندیشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند، جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت یک سازمان، میتواند ما را در گزینش روشهای مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی یاری کند. مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه میدهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان میآیند و به كاركردن در این محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. ( قنبری، 1377) حال اگر سازمان و کارکنان دچار سکوت سازمانی گردند دیگر نمی توان از کارکنان انتظار کار و عملکرد مناسب را داشت و اینکه نمی توان گفت که کارکنان مشکلات سازمانی را بیان کنند لذا می توان گفت سکوت سازمانی می تواند سبب از بین رفتن سلامت سازمانی در اداه آب و فاضلاب شود. لذا  با توجه به گفته های فوق می توان به اهمیت سلامت سازمانی و رفع سکوت

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

۵ نکته برای از بین بردن اختلاف بین کارمندان شرکت

 سازمانی از سطح همکاران پی برد و محقق قصد دارد بر چگونگی رفع سکوت سازمانی و نقش آن بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تحقیق نماید.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمانهایشان ورویارویی آنان با مساله ای بنام سکوت سازمانی می باشدکه  دراین خصوص سازمانها باید بتوانند عوامل موثربر سکوت کارکنان در برابر مشکلات را کاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقای سلامت سازمانی کارکنان خود گردند. (علیمرادی ،1379) از نظر مایلز (1969) سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی كوتاه مدت سازمانی دلالت داشته به مجموعه‌ای از خصایص نسبتاً پر دوام اشاره می‌كند و عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر (جاهد، 1384). مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه می دهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن در این محل افتخار میكنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که تا چه حد سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تاثیر می گذارد؟
 

  • اهداف تحقیق

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *