– پژوهشی دیگر تحت عنوان (شناسایی فاکتورهای تحلیل رفتگی شغلی در میان معلمین متوسطه توسط درابیو و ایوانسکی ۱۹۹۶ انجام شد و نتایج حاصل از تحقیق این بود که عصبانیت، اضطراب، خیانت کردن، افسردگی خستگی، درماندگی، مقاومت دیگران، کسالت ، بی حوصلگی ، بدبینی، خشونت جسمانی، نشانه های روان تنی و بحرانهای خانوادگی و زناشوئی و کاهش ارتباط با دانش آموزان از نشانه های استرس و تحلیل رفتگی شغلی در میان معلمین می باشد.
– پژوهش تحت عنوان بررسی تحلیل رفتگی شغلی و سیستم مدارس شهری توسط مارتین ۱۹۸۸ انجام گردید و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که معلمان مرد سفید پوست و معلمان مقطع متوسط و کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه خدمت داشتند گرایش بیشتری به تحلیل رفتگی شغلی خود نشان دادند.
– پژوهشی تحت عنوان عامل استرس زای شغلی مدیران و کارکنان واحدهای خدماتی بیمارستان توسط آلما ۱۹۹۳ انجام شد و به این نتیجه رسید که نوع ارتباطات، مسئولیت اداره زندگی، رسیدگی به امور بیمارستان ، مشکلات با کادر پزشکی در بیمارستان ، نوبت کاری، کار بیش از حد، عدم استفاده از تجربه کارکنان و عوامل اجتماعی به ترتیب از مهمترین عوامل استرس زا در میان مدیران و کارکنان واحدهای خدماتی بیمارستان بشمار می رود.
میروژکاولویک (۱۹۹۰)، رده های مختلف شغلی از نظر تحلیل رفتگی شغلی با یکدیگر تفاوت دارند. بررسی های به عمل آمده حاکی است که تفاوت معنا داری در تحلیل رفتگی شغلی و تحلیل رفتگی جسمانی بین رده های مختلف شغل وجود دارد. این یافته با پژوهش میلر، زوک و لایکس (۱۹۹۰) و روبینسون (۱۹۹۱) است. با توجه به بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تحلیل رفتگی شغلی در رده شغلی کارگری و تحلیل رفتگی جسمانی نیز در این رده بیش از سایر رده هاست.
– مربیلی و دیگران (۱۹۸۰)، بین سطح تحصیلات و میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد. کارکنان با سطح تحصیلی متفاوت، سطوح متفاوتی از تحلیل رفتگی شغلی و به خصوص تحلیل رفتگی جسمانی را تجربه می کنند. بنابراین به نظر می رسد هر چه مشاغل افراد به سطوح تکنیسینی و کارشناسی نزدیک تر می شود به دلیل دور شدن افراد از کارهای بدنی مستقیم تحلیل رفتگی جسمی نیز کمتر می شود. براساس مطالعات موبیلی (۱۹۸۰) و دیگران افراد با سطح تحصیلات بالاتر بدلیل تمایل بیشتر به سازگاری، بهتر و زودتر خود را باشرایط سخت و استرس را تطبیق می دهند و اثرات این گونه محیطها بر آنها کمتر است.
– بارون و گرین برگ ( ۱۹۹۰)، بین وضعیت تأهل و میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد. در پژوهش بارون و گرین برگ(۱۹۹۰) که معتقدند بدلیل وجود روابط عاطفی گرم، حمایتهای اجتماعی و مواردی ازاین قبیل در بین افراد تأهل، میزان تحلیل رفتگی شغلی احساس شده نسبت به مجردین کمتر است و همانطور که از نتایج این پژوهش بر می آید همبستگی بین نمرات تحلیل رفتگی شغلی و وضعیت تأهل کاملاً معنادار و متفاوت می باشد.
کویر و یارشال همکاری (۱۹۷۶)، بین تحلیل رفتگی جسمانی و نگرشی و نوع همکاری تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به کارکنان رسمی نسبت به کارکنان قراردادی و پیمانکاری رسمی می توان گفت که شاید در این گروه به دلیل اطمینان بیشتری که به عدم اخراج وجود دارد، براحتی شکایت خود را مطرح می کنند و بیشتر درصدد تغییر محل خدمت بر می آیند. اما در خصوص تحلیل رفتگی نگرشی بالاتر کارکنان پیمانکاری نسبت به کارکنان رسمی و قراردادی می توان اظهار داشت. این گروه به دلیل احساس عدم اطمینان به ادامه خدمت، خود را مجبور به انجام امور به نحو احسن می دانند در عین حال این نگرش را دارند که علیرغم کار بیشتر نسبت به سایر گروه ها از مزایای مشابهی برخوردار نمی باشند.
بخش سوم :شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک[۴۰]
۲-۳-۱- تاریخچه شرکت
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ر سال ۱۳۳۴ برای اولین بار با نام شرکت مهندسین مشاور جان و مولم جهت تحقیق و مطالعه خاک های ایران در ساخت راه های اصلی تحت عنوان آزمایشگاه خاک شناسی در دانشکده فنی دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز نموده است. پس از ۲ سال این آزمایشگاه تحت نظر سازمان برنامه و بودجه و به وسیله شرکت Aman And Whitney برای مدت یکسال دیگر به کار خود ادامه داده و سپس مستقیما زیر نظر سازمان برنامه و با مسئولیت ها و شرح وظایف جدید شروع به فعالیت کرده است. در سال ۱۳۴۲ به استناد مصوبه شماره ۴۲۹۶ هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی خاک شناسی تغییر نام یافته و در سال ۱۳۵۰ این مرکز به دلیل حجم بالای پروژه های بخش عمرانی ، راه سازی و سایر پروژه های مرتبط با وزارت راه و ترابری و مصوبه شماره ۱۴۴۹۱۴ هیئت وزیران با نام آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انتقال یافته است. سپس در سال ۱۳۶۳ اساسنامه آن با نام شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و تا کنون به صورت یک شرکت صددرصد دولتی ادامه فعالیت داده است.
شرکت با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در امور کنترل کیفی ، مطالعه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیک خاک ها ، مصالح ساختمانی و ژئوتکنیک ، فعالیت های خویش را در پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای ملی و منطقه ای با حضور ۲۲۴۹ پرسنل متخصص ، مجرب و فعال فنی و مهندسی در زمینه مکانیک خاک گسترش داده است.
۲-۳-۲- بیانیه ماموریت شرکت
شرکت سها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

می آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک یک شرکت دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی است. شرکت ، انواع مختلفی از خدمات را در زمینه های کنترل کیفی پروژه های عمرانی در سطح کشور انجام داده است. این خدمات طیف وسیع فعالیت ها از جمله : تدوین استانداردها و انتخاب روش های مناسب در انجام آزمایش های کنترل کیفی ، عرضه خدمات مهندسی در بخش های ژئوتکنیک ، مکانیک خاک ، سنگ ، بتن ، آسفالت ، حفاری ، کنترل کیفیت سازه ها ، مصالح ساختمانی ، جوش ، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به کارشناسان دستگاه های مختلف و انجام تحقیقات کاربری را در برداشته و فراگیر بودن شرکت در سطح کشور امکان ارائه خدمات را در مقیاسی وسیع فراهم آورده است. شرکت بزرگ ترین و مجهزترین مرکز در زمینه کنترل کیفی پروژه های عمرانی در کشور بوده که با تکیه بر نوآوری و توسعه توانایی ها در کنار رعایت مسئولیت اجتماعی ، بهبود مستمر را یک اصل دانسته است.
بازارهای اصلی شرکت شامل دستگاه های مختلف دولتی و بخش خصوصی است که در داخل کشور قرار گرفته اند.با این وجود شرکت تصمیم به گسترش بازارهای خود به خارج از کشور و مخصوصاَ کشورهای همسایه را در برنامه خود قرار داده است.
جهت ارائه خدمات در بهترین سطح ، شرکت استفاده از پیشرفته ترین فناوری ، تجهیزات و امکانات را براساس رعایت سه اصل سرعت ، دقت و سلامت ، سرلوحه کار خود قرار داده است. ایجاد و افزایش اعتماد و رضایت مشتریان را ضروری پنداشته زیرا معتقد است بدون آنها دلیلی برای ادامه حیات وجود ندارد. لذا با تکیه بر بیش از نیم قرن تجربه ، توان و تخصص حرفه ای خود در این راستا حرکت نموده و بر این باور است که رشد و سودآوری اش در گرو ارائه خدمات مطلوب به مشتری است.
کارکنان مهم ترین و با ارزش ترین دارایی سازمان به حساب آمده و شرکت همه تلاش خود را برای حفظ و نگهداری و توانمندسازی آن ها به عمل آورده و مصمم است محیطی فراهم سازد که در آن همه کارکنان فرصت بروز حداکثر توانایی و استعدادهای خود را داشته باشند. ارتقاء کیفی و ایمنی زندگی انسان ها ارزشمند و مهم است ، لذا برای این منظور توسعه بازار با تکیه بر معرفی جایگاه خدمات شرکت در میان مردم و ضرورت وجود آن برگزیده شده است.
۲-۳-۳- منشور اخلاقی
کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سرمایه های انسانی خود ، در عرصه کنترل کیفیت پروژه های عمرانی فعالانه تلاش نموده و به اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر متعهد هستند و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهند نمود.
۱- باور به فرهنگ دینی و ملی و اصول ارزش های انقلاب اسلامی و پیروی از آنها در گفتار و رفتار و در ارتباط با همکاران و مشتریان با تاکید بر رعایت تقوا ، عدالت ، انصاف ، عزت و اعتدال.
۲- پایبندی به ارزشهای اخلاقی در ارتباطات و تعاولات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل صمیمیت ، صداقت و صراحت با رعایت احترام ، ادب و متانت و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری ، پاسخگویی ، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.
۳- پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصع خدمتگزاری به مردم و مشارکت فعال و سازنده در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه های شرکت و ارزیابی فعالیت ها برمبنای میزان رضایت مشتری.
۴- التزام به رعایت استاندادرهای حرفه ای به منظور ارائه خدمات با کیفیت مطلوب.
۵- حمایت از مشتریان ، مراجعه کنندگان و مخاطبان شرکت به منظور جلب مشارکت فکری آنان در راستای ارتقاء کیفیت خدمات.
۶- رعایت و اجرای کامل قوانین ، مقررات و ضوابط اداری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی و التزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات کاری و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و شرکت.
۷- ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی و انتقال تجربه به عنوان سرمایه شرکت و به اشتراک گذاشتن آن با تمامی افراد ذینفع در چارچوب ضوابط.
۸- استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از هرگونه اسراف و تبذیر.
۹- ارزش نهادن به زمان ، رعایت نظم ، انضباط و ایجاد محیط کاری سالم با رعایت شئون اسلامی.
۲-۳-۴- موضوع فعالیت
اهم فعالیت های شرکت به شرح موضوعات کلی ذیل طبقه بندی شده است.
مطالعه حالت فیزیکی و مکانیکی خاک ها و مصالح ساختمانی
انتخاب و تعیین روش های مناسب در انجام آزمایش های مربوطه
انجام آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی
آموزش کارشناسان و تکنسین ها و متخصصین در جهت تکمیل کادر شرکت و تامین نیاز سایر دستگاهها
ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت
فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه به منظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحولات و پیشرفت ها در مورد مکانیک خاک
محاسبه ، مطالعه ، طرح و همچنین نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک ، ژئوتکنیک و راه طبق ضوابط وزارت برنامه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه
ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی به منظور تبادل اطلاعات و روش های جدید
اقدام به هرگونه عملیات که در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت باشد.
۲-۳-۵- گستره شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک