موقعیتهای پایین بیش از موقعیتهای بالا

نژاد

نژاد هیس پانیک بیش از بقیه نژادها

تماس با ارباب رجوع

افرادی که تماس مستقیم با ارباب رجوع دارند
بیشتر از کسانی که تماس مستقیم ندارند

بالا دست بودن

کارمندان قدیمی بیش از آنهایی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند

تمایل شغلی

افرادی که در شغل مورد علاقه خود کار نمی کنند
پیش از کسانی که در شغل مورد علاقه خود کار می کنند.

وضعیت تاهل

مجردها بیش از متاهل ها

امکان پیشرفت

کسانی که امکان پیشرفت کمی دارند بیش از کسانی که امکان پیشرفت زیادی دارند.

(کوک و همکاران ۱۹۹۷)
۲-۲-۱۵٫ شاخصهای تحلیل رفتگی شغلی
۲-۲-۱۵-۱٫ شاخص های جسمانی
کاهش انرژی، خستگی مزمن، افزایش آسیب پذیری نسبت به بیماریها، سردردهای مزمن، تنش عضلانی ، دردهای پشت ، شکایات متعدد جسمانی و اختلال در خواب.
۲-۲-۱۵-۲٫ شاخص های هیجانی (عاطفی)
احساس افسردگی، درماندگی و ناامیدی، افزایش تنش و تعارض در خانه، افزایش حالتهای عاطفی منفی (مثل عصبانیت، بی قراری و تحریک پذیری) و کاهش حالتهای عاطفی مثبت (مثل صمیمیت، با ملاحظه بودن، فروتنی و ادب) به علاقه مند شدن نسبت به شغل خود، ناتوانی، احساس مورد تایید و تشویق قرار نگرفتن، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی، احساس بی تفاوتی ، ملامت و بیزاری.
۲-۲-۱۵-۳٫ شاخص های روانی
نارضایتی و نگرش های منفی نسبت به خود، شغل و در کل نسبت به زندگی، در نهایت مجموعه علائم بالا به رفتارهایی مثل غیبت از محل کار، رها کردن کار منجر می شود. متاسفانه علائمی که تحلیل رفتگی شغلی با آن شناخته می شود، در مرحله ی غیر قابل بازگشت بروز می کند که علائم در زمینه ترک شغل، تغییر مکرر شغل یا غیبت از کار است. البته پیش از رسیدن به مرحله ی غیر قابل بازگشت، حالاتی مثل احساس شدید فشار کار و احساس ناتوانی در انجام وظیفه خود فرد به وجود می آید. و در زمینه زوال شخصیتی، در مرحله غیر قابل بازگشت رخ می دهد، نشانه هایی مثل از خود بیگانگی و ناسازگاری با شرایط شغلی دیده می شود، اما این نشانه ها فقط برای متخصص قابل تشخیص است. با انجام آزمون شخصیتی می توان میزان اعتماد به نفس، عدم تعادل هیجانی، درون گرایی شدید و تمایل به سلطه پذیری و انزوا را در افراد بررسی کرد. اما همه ی نشانه ها در همه ی گروه های اجتماعی دیده نمی شود و در زمینه تحلیل جسمی – عاطفی – علائم نا مشخص مثل خستگی های مفرط، بی خوابی، بی اشتهایی، سر دردهای مزمن و طولانی و انواع افسردگی ها در فرد دیده می شود.
البته در بررسی های متفاوت علائم زیادی مشخص شده ولی همه ی این علائم با هم بروز نمی کند بلکه در هر فرد بعضی از علائم مشاهده می شود. عوارضی که در مرحله ی غیر قابل بازگشت بروز می کنند برای جامعه بسیار خطرناک و تهدید کننده است. (نظری ، ۱۳۸۲)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.