دراین مرحله ، بدبینی عمیق، شک به توانایی های شخصی، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات ایجاد می شود.
۲-۲-۱۲٫ مرحله به بن بست رسیدن
یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود. با مراجع، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود. در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می دهد.
۲-۲-۱۳٫ افراد مستعد تحلیل رفتگی
در وهله اول کسانی که از کار خود عیب جویی می کنند و کسانی که آشکارا با همکاران شان احساس خصومت دارند، در معرض تحلیل رفتگی شغلی هستند. از دیگر افراد مستعد کسانی هستند که مجبورند تصمیماتی بگیرند که در مقابل آن باید پاسخگو باشند یا تصمیماتی که مساله مرگ و زندگی در ارتباط است. مدیران، رهبران گروه ها و سرپرستان نیز به خاطر مسئولیت، پیش از دیگران در معرض خطر هستند افرادی که تحت برنامه های زمانی فشرده و طاقت فرسا باید کار کنند. شاغلانی که وظیفه شان نیاز به توجه دقیق یا کار تکراری ظریف دارد و فعالان کارهایی که به لحاظ قانونی و سیاسی نادرست است، از جمله موارد مستعد تحلیل رفتگی هستند. هیچ کس در مقابل تحلیل رفتگی شغلی ایمن نیست و هر فرد در هر سطحی از دانش و مهارت و با هـر سن و جنسی می توان به تحلیل رفتگی شغلی مبتلا شود.
۲-۲-۱۳-۱٫ ویژگی های افراد مستعد تحلیل رفتگی
۱٫زود سرکار می روند.
۲٫دیر از سر کار بر می گردند.
۳٫در حین غذا خوردن مشغول کار هستند.
۴٫کارها را به منزل می برند.
۵٫به ندرت به مرخصی یا تعطیلات می روند.
۶٫تفریح رفتن آنها به خاطر کارشان است.
۷٫وقت را برای خوابیدن و فرزندان جیره بندی می کنند.
۸٫عادات خوابیدن و غذا خوردن آنها بی نظم است.
۹٫توانایی نه گفتن در برابر کار را ندارند.
۲-۲-۱۴٫ تحلیل رفتگی شغلی و تغییر شغل
هر چه تحلیل رفتگی شغلی بیشتر باشد، میل یا تلاش فرد برای تغییر شغل یا حرفه خود بیشتر داشته باشند. به هر حال بیشتر قربانیان تحلیل رفتگی شغلی یا شغل خود را تغییر می دهند و یا از جهت روانی کناره جویی می کنند و به انتظار می نشینند تا بازنشسته شوند. (ساعتچی ، ۱۳۷۶)
در طی سال ۱۹۹۱ طی مطالعه بیمه ملی در شمال غربی آمریکا به این نتیجه رسیدند که از هرسه آمریکایی، یکی از آنها به طور جدی به ترک کار (در سال ۱۹۹۰) اندیشیده است، علت اندیشه آنها ترس از تحلیل رفتگی بوده است، ۳۵% زنان خود را دائماً تحت فشار حس می کردند و سعی به داشتن کفایت بیش از توانایی خود داشتند که درصد آن بیش از مردان ۲۳%) بود. افراد با مشاغلی که لازمه ی آن خدمات به انسان های دیگر بود از قبیل پزشکان، مشاوران، افسران پلیس، معلمان، حسابرسان و پرستاران نیز در احتمال بالای ابتلا به تحلیل رفتگی به سر می برند. نتایج این بررسی در جدول ۲-۱ آمده است و چند عامل دیگر که به احتمال بالای تحلیل رفتگی مربوط است، معرفی شده است (کوک و همکاران ۱۹۹۷)
جدول ۲-۱٫ چند عامل موثر بر تحلیل‌رفتگی شغلی

عوامل چه کسانی بیشتر فرسوده می شوند؟
جنس زنان بیشتر از مردان
سن جوانان بیشتر از پیران
حقوق حقوق کم بیش از حقوق زیاد
موقعیت شغلی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.