باواسطه

 

 

بی واسطه

 

 

نحوه ارتباط

 

 

 

کم

 

 

زیاد

 

 

بازخورد

 

 

 

زیاد

 

 

کم

 

 

جمعیت تحت پوشش

 

 

 

زیاد

 

 

کم

 

 

سرعت نشر پیام

 

 

 

تغییر دانش

 

 

شکلگیری بینش یا تغییر آن

 

 

اثر ممکن

 

 

ارتباطات انسانی :
در طول تاریخ ، انسان همواره مجبور به بر قرار کردن ارتباط با دیگران بوده است . هرگاه دو انسان در جایی می زیسته اند ، بین آنان روابط انسانی نیز وجود داشته است . اجتماعات ، گروه ها ، شهرها ، و فرهنگها ، آداب و رسوم ، جنگ ها و صدها موضوع دیگر در زندگی انسانها ، اشکال مختلف رفتار و روابط بین افراد است و دلیل بر اجتناب ناپذیر بودن ارتباطات بین آنهاست. این رفتار و روابط تنها به روابط مطلوب و مثبت مربوط نمی شود . بلکه روابط نامطلوب ،ناخواسته و منفی را نیزدر بر می گیرد .
در همه تعاریفی که تاکنون از ارتباط ارائه شده ، وجود عامل انسان (نه حیوان و نه ماشین) ، برای برقراری ارتباط به عنوان یک عنصر اساسی مسلم فرض شده است . به عبارت دیگر ، اغلب تعاریف ارتباط بر وجود چنین عنصری چه در نقش فرستنده و چه در نقش گیرنده ، استوار گشته اند . لذا اغلب برای ارائه تعریفی از ارتباطات انسانی ، از تعاریف متعدد و متنوع مربوط به ارتباط استفاده می گردد. حتی محققانی که در صدد ارائه تعریفی معین و متمایز برای ارتباطات انسانی برآمده اند ، در نهایت باز هم از همان تعاریف رایج ارتباط برای ارائه تعریف خود استفاده نموده اند . در اینجا به دو نمونه ازتعاریفی که مشخصاً در مورد ارتباطات انسانی ارائه شده است ، اشاره می شود :« فراگرد تولید میان دو نفر و بیشتر از آن ، ارتباطات انسانی نام دارد .» (تابز و ماس،۸،۲۰۰۰) تابز و ماس معتقدند تعریف آنان از ارتباطات انسانی در حقیقت می تواند با توجه به ویژگی های دیگر ارتباطات انسانی کامل شود . همجنین در تعریف دیگری از ارتباطات انسانی آمده است : «ارتباطات انسانی فرایندی است که از طریق آن انسانها به طور جمعی به تولید واقعیت اجتماعی می پردازند . »
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ارتباطات انسانی ، انواع مختلفی دارد که عبارتند از : ارتباطات میان فردی ، ارتباطات در گروه های کوچک ، ارتباطات سازمانی ، ارتباطات عمومی و ارتباطات جمعی کم و بیش این تقسیم بندی توسط اغلب محققان این حوزه مورد استفاده قرارگرفته است. در طبقه بندی های دیگر ، علاوه بر موارد فوق ، به ارتباطات درون فردی و ارتباطات میان فرهنگی نیز اشاره شده است اما به دلایل مختلف همه محققان در معرفی آنها به عنوان زیر مجموعه ارتباطات انسانی با یکدیگر هم عقیده نیستند .
به طور مثال تابز و ماس معتقدند از آنجا که کلیه محققان ارتباط بر تعاملی بودن فراگرد ارتباط تاکید دارند ، لذا در این فراگرد ، ویژگی تعاملی بودن ، مستلزم وجود حداقل دو نفر و یا بیشتر برای برقراری ارتباط است . بر همین اساس ، در طبقه بندی ارتباطات انسانی که توسط این دو محقق ارائه شده ، ارتباط درون فردی معرفی نشده است . آنچه که معیار طبقه بندی فوق ، به شمار می رود ، تعداد افراد شرکت کننده و همچنین موقعیتی است که در آن ارتباط واقع می شود . ترنهام و جنسن معتقدند : « هر چه از ارتباط میان فردی به سوی ارتباط جمعی حرکت کنیم ، تغییرات زیر حاصل می شود :
بر تعداد افراد شرکت کننده در ارتباط افزوده می شود
فاصله فیزیکی میان افراد شرکت کننده در ارتباطات بیشتر می شود
امکان دریافت و ارسال فوری باز خورد از سوی افراد شرکت کننده در ارتباط کمتر می شود
بر میزان رسمی بودن ارتباط افزوده می شود.
و بالاخره اینکه میزان برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف ارتباط بیشتر و پیچیده تر می شود . (همان، ۲۰۰۰ ،۲۵)
جدول ۲-۲سطوح وضعیتی انواع ارتباطات انسانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *