• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.
• استراتژی های بازاریابی نام تجاری باید براساس اداراکات مشتریان باشد. باید دید مشتریان چگونه فکر می کند و چگونه واکنش نشان می دهد و سپس موضع گذاری در ارتباطات مشتریان با نام تجاری سازمان تغییر می کند.
• کیفیت مهمترین عامل برای استفاده از خدمات بانکی است و کاهش کیفیت درک شده مشتریان نسبت به خدمات بانکی نسبت به رقبا منجر به از دست دادن مشتریان می شود. برای افزایش سطح کیفیت درک شده مشتریان به خدمات بانکی پیشنهاد می گردد که راهکارهای زیر انجام شوند:
۱٫ انجام تحقیقی میدانی و گسترده توسط بانک برای شناخت عوامل مهم تشکیل دهنده ی کیفیت از نظر مشتریان.
۲٫ تمرکز شرکت بر عوامل تشکیل دهنده ادراک کیفیت از دید مشتریان براساس اولویتهای شناسایی شده
۳٫ سرمایه گذاری معقول, منطقی در بهبودخدمات بانکی مثل تلفنبانک،دستگاه های خودپرداز خدمات الکترونیکی
۴٫ تأکید شرکت بر گواهی ها و تأئیدیه های کیفیت دریافت شده از سوی نهادهای معتبر داخلی و خارجی در تبلیغات بانک
درک این موضوع که برند نقش بسیار با اهمیتی را در حفظ و توسعه حق انتخاب مشتری بازی می کند، بایستی مدیریت را به سمتی سوق دهد که به صورت جدی بر این موضوع تمرکز کنند که از هر فعالیتی که به هر شکلی باعث کم شدن اعتبار برند می شود، خودداری نمایند .
یکی از موضوعات مهم در حوزه بازاریابی اجتماعی مشارکت در حفظ محیط زیست است. بانک ها از طرق مختلف مانند پیروی از استراتژی بانک سبز می توانند نقش حائز اهمیتی در ارتباط با این موضوع ایفا نمایند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
• تعهد به اصول اخلاقی اجتماعی و انسانی، برای مثال عدم اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آلاینده.
• ارائه تسهیلات مناسب به واحدهای صنعتی که اصول زیست محیطی را رعایت می کنند.
• حمایت شفاهی و عملی از طرح های جایگزینی خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان حمل و نقل و حمایت از طرح های توسعه مترو.
• توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک جهت کاهش سفرهای درون شهری.
علاوه بر موضوعات مطرح شده فوق، توجه به سایر ابعاد بازاریابی اجتماعی باید در استراتژی های بازاریابی بانک ها مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• اعطای تسهیلات جهت گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین با هدف اشتغالزایی و تحقق برنامه‌های دولت و کاهش بیکاری.
عکس مرتبط با اقتصاد
• جذب منابع و سرمایه گذاری آن در زمینه هایی که منجر به رفاه جامعه و آبادانی کل کشور گردد
• مشارکت فعال در فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه (برای مثال اعلام شماره حساب جهت جمع آوری وجوه نقدی جهت ایتام، نیازمندان و آسیب دیدگان بلایای طبیعی).
• اختصاص بخشی از جوایز به رفع محرومیت های اجتماعی و رفع مشکلات رفاهی جامعه
• مشارکت فعال در عرصه هایی نظیر مدرسه سازی، بیمارستان سازی، راه سازی، آزادی زندانیان مالی و دیه، جشن نفس و …
• حمایت از گسترش فعالیت های ورزشی در سطح جامعه و حمایت مالی از مسابقات و تیم های ورزشی
• سهیم ساختن مشتریان در سهام بانک (بانک می تواند برای افزایش رضایت و جلب توجه مشتریان کلان خود، بخشی از سهام خود را هر چند هم ناچیز، به مشتریان کلان بفروشد و با این کار، در مشتری این احساس را ایجاد می‌کند که در سود و زیان بانک، شریک است).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
• امکانات ویژه برای مشتریان ارزنده : بانک برای مشتریان ارزنده ، به ویژه مشتریان کلان خود امکانات رفاهی از جمله تخفیف در استفاده از سالن های بانک ، امکانات درمانی ، ورزشی و … قرار دهد. مثلا در هفته زمان هایی از استخر بانک برای استفاده مشتریان اختصاص دهد که این عامل نه تنها رضایت وی را تامین می‌کند، بلکه تبلیغ موثری را نیز فراهم می‌آورد
۵-۲-۳-پیشنهاد به سایر محققان
یکی از مسائل ومشکلات در کشور ما، مشکل و مسئله بازاریابی برای بانکها می باشد. به خصوص مسائل مربوط به ارزش ویژه نام و نشان تجاری. که متأسفانه در کشور ما این تحقیقات بسیار کم بوده و کمتر بانکها، اساتید فن و دانشجویان به آنها توجه م ینمایند.
در بازاریابی مسائل و موضوعات بکر ودست نخورده زیادی وجود دارد از جمله موضوع نام تجاری در حوزه بانکها می باشد که در این خصوص در کشورمان تاکنون کار زیادی انجام نشده است، لذا محقق موضوعات زیر را برای تحقیقات آتی پیشنهاد م ینماید:
۱- دو رویکرد اصلی برای ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وجود دارد که این تحقیق بر مبنای رویکرد رفتاری (واکنش مشتریان) صورت گرفته است. لازم است که این تحقیق از لحاظ رویکرد مالی مثل ارزیابی سهام، ارزش فعلی و … انجام شود.
۲-اعتبار سنجی سایر مدلهای ارزش ویژه نام و نشان تجاری مثل مدل کاپفرر و کلر.
۳-استفاده وتاثیر بازاریابی اجتماعی در سایر حوزه های خدماتی مانند بیمه وبیمارستان.
۵-۳-محدودیت های تحقیق
۱-عدم وجود تحقیق مشابه در خصوص موضوع تحقیق.
۲-ابزار جمع آوری اطلاات در این تحقیق پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محدودیت ذاتی است.
۳-کمبود وقت مراجعه کنندگان به بانک ودر نتیجه امکان بی دقتی آنان در ارائه برخی پاسخ ها.
منابع ماخذ
الف.فارسی
۱٫ آسایش، نعمت اله؛ شفیع خانی ،محمد ؛(۱۳۸۹) ،توسعه نام تجاری بعنوان استراتژی رقابتی، فصلنامه پارک فناوری پردیس ،سال هفتم – شماره- ۲۱ .
۲.آکر، دیوید ؛)۱۳۸۶(،مدیریت استراتژیک بازار، ترجمه صفرزاده، حسین ودیگران؛، پویش، تهران، چاپ سوم.
۳٫ابراهیمی، عبدالحمید؛ خیری، بهرام ؛یادگاری نیارکی، سمیه؛ (۱۳۸۷) ، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برندمبتنی بر نظر مصرف کننده(شش طبقه محصول مصرفی در فروشگاه رفاه سطح شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، ۱۵۹٫
۴٫نوربخش، کامران ارغوانی، علی ؛)۱۳۸۷(،بررسی تاثیر نام تجاری بر روی نگرش فصلنامه بصیرت ،سال ۱۵، شماره ۴۰٫
۵٫اندریسن، آلن؛(۱۹۳۴) ، بازاریابی تغییرات اجتماعی (تغییر رفتار برای ارتقای بهداشت توسعه اجتماعی ومحیط زیست)، مترجم بلیغ، ناصر؛ جوادی یگانه، محمدرضا؛ عباسی لاخانی، مهدی ؛۱۳۸۴ ،انتشارات طرح آینده.
عکس مرتبط با محیط زیست
۶٫اکرامی، محمد؛ (۱۳۸۰) ،ارتباط بین کیفیت خدمات دریافتی کارکنان سازمان با قابلیت خدمت رسانی آنها به مشتری (پایان نامه کارشناسی ارشد)، تهران، علامه طباطبایی.
۷٫امیرشاهی ،میراحمد عباسیان، فرزانه ؛(۱۳۸۶) ،بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم،شماره ی بیست و پنجم.
۸٫الوانی، سید مهدی؛ حیدرزاده، کامبیز؛ قلندری، کمال؛(۱۳۸۹) ، بررسی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی نام تجاری بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید مجله پژوهش های مدیریت ، سال بیست و یکم، شماره ۸۶ .
۹٫الهیاری ،اشکان ؛باقری، تینا ؛ حقیقی ،محمد؛ دیواندری، علی؛(۱۳۸۸) ، بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصوراز مزیت های کارکردی و غیرکارکردی( مطالعه موردی: بانک ملّت)علی دیواندری محمد حقیقی چشم انداز مدیریت شماره ۳۰
۱۰٫بهرامی، مجید؛ میرک زاده،علی اصغر؛(۱۳۹۰) ، بازاریابی اجتماعی فصلی نوین در سیاست های بازاریابی کشور،رشدوآموزش علوم اجتماعی،دوره۱۴،شماره۴٫
۱۱٫تمپورال، پل؛(۱۳۸۲) ، علائم تجاری در آسیا، ایجاد، توسعه و مدیریت علائم تجاری آسیایی برای بازار جهانی، گوهریان، محمد ابراهیم، نشرامیرکبیر.
۱۲٫جینز،جولیان؛ (۱۳۸۶)،خاستگاه اگاهی در فروپاشی ذهن دوجایگاهی،ترجمه پارسا،خسرو ،رهنما،هوشنگ ،نیلی‏پور،رضا،محیط،احمد،چاپ‏ اول،تهران،نشر آگاه،۱۳۸۶
۱۳٫چیرانی، ابراهیم طالقانی، محمد فردصبوری، متین؛ (۱۳۸۷) ،توانمندی های نام تجاری ،مجله مدیران، آذر.
۱۴٫حسینی، میزا حسن احمدی نژاد ،مصطفی؛ (۱۳۸۷) ،بررسی تاثیر رضایت مندی مشتری اعتماد مشتری به نام تجاری وارزش ویژه نام تجاری در وفاداری رفتاری ونگرشی مشتری(مطالعه موردی بانک رفاه) ،بررسی های بازرگانی ،شماره ۳۳ .۱۵٫حسینی، محمود؛ ابوالفضلی ،ابولفضل؛ رحیمی هلری ،محمد؛ (۱۳۸۸)بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصر ف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول )، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۲٫
۱۶٫حسینی، میرزا حسن قادری ،سمیه؛(۱۳۸۹) ،مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره ۳٫
۱۷٫حسینی، میرزا حسن رضائی، مهدی ؛(۱۳۹۰) ،بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآورده های لبنی، چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره ۵٫
۱۸٫٫خورشیدی، غلامحسین؛ مقدمی ،صابر؛(۱۳۸۲) ،تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨.
۱۹٫خیلا، نسرین بازاریابی وبازاریابی اجتماعی(۱۳۸۷) ،فصلنامه راز بهزیستی ،سال هفدهم، شماره ۳۵،
۲۰٫رحیمی، علی؛(۱۳۸۹) ، نگاه اجمالی به الگوی بازاریابی اجتماعی ،کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۳۰٫
۲۱٫سلیمانی بشلی، علی؛(۱۳۸۸) ، بازاریابی اجتماعی و نقش آن در تقویت برند در بانکها،سایت گروه مدیریت دانشگاه گیلان.
۲۲٫سعادت ،محمدرضا خواجه زاده، سامان اشکان نژاد ،مهرسیما (۱۳۸۶) ، تفاسیرمختلف نام تجاری، بررسی های بازرگانی شماره ۲۵ .
۲۳٫شمس، محسن؛ رشیدیان، آرش؛(۱۳۸۵) ،بازاریابی اجتماعی کاربردومزیت استفاده ازآن در آموزش مداوم پزشکی، دوره سوم .
۲۴٫فهیمی، کامل؛ (۱۳۸۷) ،مشتری؛ سرمایه ارزشمند، بانک و اقتصاد، شماره ۹۱ .
۲۵٫عزیزی، شهریار درویشی، زهرا نمامیان، فرشید؛ (۱۳۹۰) ،بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشمانداز مدیریت بازرگانی،شماره۶٫
۲۶٫عسکری، احمد؛۱۳۸۶ ،بازاریابی خدمات ،مجله مدیریت شماره ۱۱۹ .
۲۷٫کرباسی ور، علیرضا ؛یاردل،سعیده ؛ (۱۳۹۰) ،ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری و عوامل موثر بر آن از دیدگاه مصرف کننده (ارائه الگوی تحلیلی) ، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۱٫
۲۸٫ کاپفر، ژان؛ (۱۳۸۵) ، مدیریت راهبردی نام تجاری،ترجمه قربانلو، سینا ،نشر مبلغان .
۲۹٫کردنائیج، اسدالله؛(۱۳۸۱) ، مشتری داری :رمزموفقیت سازمان های متعالی ،مجله مطالعات مدیریت ،شماره ۴۳-۴۴
۳۰٫کیاسمی، مسعود مقیمی، سیدمحمد؛۱۳۹۰ ،بازاریابی خدمات بانکی، انتشارات دانشگاه تهران .
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *