بررسی اکوفیزیولوژیک وپلی مورفیسم گیاه زنیان (Trachyspermum copticum L.)

دانلود پایان نامه

 

رشد وعملکرد گیاهان در اکوسیستم ها تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل نوع گونه ،اقلیم منطقه ،محیط خاک ،ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی قرار دارد و هر یک از این عوامل میتواند تاثیر بسزایی بر کمیت و کیفیت محصول داشته باشد. گیاه دارویی زنیان مواد زیستی متعلق به خانواده چتریان است این گیاه دارای گل آذین چتری با گل های منظم است دامنه انتشار آن مربوط به نواحی مختلف ایران ،هند ،مصر،اروپای مرکزی می باشد.مهمترین قسمت گیاه زنیان که خواص زیادی زیادی دارد بذر آن است که خواص ضد سرطانی ،ضد باکتریایی، ضدقارچی و آنتی اکسیدانی دارد در این پژوهش اطلاعات هواشناسی رویشگاه زنیان مناطق مختلف را توسط ایستگاه هوا شناسی استان فارس جمع آوری کرده ایم همچنین فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان 4 شهر شیراز، کرمان ،یزد ومشهد را بر روی 3 میکروب،Staphylococus aureus، Pseudomonas aureus، E.coliبررسی کردیم که بیشترین اثر را اسانس زنیان شهرهای کرمان وشیراز در غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر داشتند.همچنین اثر آللوپاتی عصاره هیدروالکلی زنیان را بر روی گیاه تک لپه ذرت و دو لپه شاهی بررسی کردیم که بیشترین اثر آللوپاتی مربوط به عصاره زنیان شهر کرمان در غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر بود و کمترین اثر مربوط به عصاره زنیان شهر مشهد در غلظت 5/2میلی گرم بر میلی لیتر بوده است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گیاه زنیان نیز از روش RAPDاستفاده کردیم .بر اساس نتایج به نظر می رسد که تفاوت در آب و هوا واقلیم رویشگاه های مختلف زنیان، باعث شده که بذر های زنیان مناطق مختلف از نظر ترکیبات اسانس و عملکرد ضد میکروبی و آللوپاتی نیز با هم تفاوت داشته باشند.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

Leave a comment