3-2- گوسفندها و مدیریت گله آزمایش———— 13

3-3- مواد آزمایشی———— 14

3-4- روش انجام آزمایش——- 15

3-5- فراسنجه‌های مورد ارزیابی– 15

3-6- آنالیز آماری————- 16

فصل چهارم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 17

نتایج-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 18

پایان نامه

فصل پنجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 24

بحث-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 25

5-1- نتیجه‌گیری————- 33

5-2- پیشنهادها————– 33

فصل ششم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 34

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 35

مقدمه

مِتوکسی‌ایندول ملاتونین (N-استیل-5-متوکسی‌تریپتامین) نخستین بار در دهه‌ی 1950 به عنوان هورمون غده‌ی پینه آل کشف شد (Lerner et al., 1959; Lerner et al., 1958). نام هورمون اشاره به عملکرد اولیه ملاتونین دارد که دارای ویژگی رنگ‌دهی به پوست ماهی‌ها و خزندگان است. این ویژگی، مورد توجه بعضی از متخصصان بود زیرا تغییر رنگ پوست در پستانداران که ملانوسیت‌هایشان، ملانوزوم‌های متحرک ندارند، وجود نداشت. با کشف اثر هورمون ملاتونین در تنظیم و راه‌اندازی ریتم

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد مدیریت دانش/انتقال دانش

 شبانه‌روزی (Armstrong et al., 1986; Redman et al., 1983)، تنظیم طول روز در گونه‌هایی که به تغییر دوره نوری پاسخ می‌دهند، نقش در زمان‌بندی تولیدمثل فصلی، متابولیسم و رفتار، به این هورمون توجه بیشتری شد (Arendt, 1986; Reiter, 1991; Reiter, 1993; Tamarkin et al., 1985; Tamarkin et al., 1976). با مشاهده اثر مستقیم ملاتونین بر نواحی دارای شمار زیادی گیرنده هورمون از جمله: ناحیه تنظیم ریتم شبانه‌روزی[1]، هسته سوپراکیاسماتیک (SCN)[2] و پارس تیوبرالیس (PT)[3] (مکانی که در تنظیم نوری تولیدمثل دخالت دارد)، نقش فیزیولوژیک مهم این هورمون تایید شد (Fraschini and Stankov, 1994; Gauer et al., 1994; Hastings et al., 1988). به باور بسیاری از پژوهشگران، نقش فیزیولوژیک اصلی ملاتونین، کنترل ریتم‌های شبانه‌روزی و فصلی است.

ملاتونین مهم‌ترین نوروهورمونی است که در خلال ساعت‌های تاریکی شب از غده پینه آل مهره‌داران تراوش می‌شود. تریپتوفان، پیش‌ساز ملاتونین است که از جریان خون جذب غده شده و به سروتونین تبدیل می‌شود. سپس، سروتونین به وسیله آنزیم آریل‌آلکیل‌آمین-N- استیل ترانسفراز[4] (AANAT) به N-استیل سروتونین تبدیل شده و این ترکیب نیز به نوبه خود به وسیله آنزیم هیدروکسی‌ایندول –O- متیل‌ترانسفراز (HIOMT) به ملاتونین تبدیل می‌شود (Axelrod and Wurtman, 1968). پس از تشکیل، ملاتونین به مویرگ‌ها و نیز در غلظت بالا به مایع مغزی-نخاعی می‌ریزد (Tricoire et al., 2003) و به سرعت در بیشتر بافت‌های بدن انتشار می‌یابد (Cardinali and Pevet, 1998). الگوی شبانه‌روزی تراوش ملاتونین به وسیله ساعت بیولوژیک که در هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس (SCN) پستانداران قرار دارد، تنظیم می‌شود. آسیب SCN منجر به از بین رفتن ریتم تولید ملاتونین در غده پینه آل پستانداران می‌شود (Klein and Moore, 1979). هسته سوپراکیاسما به وسیله چرخه روشنایی-تاریکی که توسط شبکیه چشم ادراک می‌شود هماهنگ می‌شود. نور بر گروهی از سلول‌های گره شبکیه‌ای[5] اثر گذاشته که دارای فوتوپیگمنت ملانوپسین[6] هستند (Berson et al., 2002). این سلول‌ها به وسیله دسته تار عصبی شبکیه‌ای-هیپوتالاموسی[7] به SCN می‌پیوندند. هسته سوپراکیاسمایی، کنش‌های غده پینه آل را از راه هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموسی تنظیم می‌کند. از این هسته، رشته‌های سمپاتیکی پس‌سیناپسی به غده پینه آل می‌رسند و بیوسنتز ملاتونین را از راه آزادسازی پیش‌سیناپسی نوراپی‌نفرین تنظیم می‌کنند. آزادسازی نوراپی‌نفرین در شب (در تاریکی) رخ می‌دهد. فعال‌سازی گیرنده‌های بتا-آدرینرژیک پینه آل به وسیله نوراپی‌نفرین منجر به افزایش غلظت cAMP [8] شده که با تحریک بیان AANAT، موجب بیوسنتز ملاتونین می‌شود (Klein et al., 1971). با تابش نور در شب، تولید ملاتونین به سرعت در پی تجزیه[9] آنزیم AANAT، متوقف می‌شود.

از آنجا که تولید ملاتونین در ساعت های تاریکی انجام و به شدت به وسیله نور مهار می‌شود و نیز از آن جهت که ملاتونین پس از توقف تولید به سرعت از جریان خون پاک می‌شود، زمان و طول مدت[10] پیک[11] ملاتونین، بازتابی از طول شب است (Cardinali and Pevet, 1998). غلظت پلاسمایی ملاتونین، ریتمی شبانه‌روزی دارد. این غلظت در خلال شب و بین ساعت 2 تا 4 بیشینه و در روز کمینه است. در شب‌های دراز ‌تر، میزان تراوش ملاتونین بیشتر است (Cardinali and Pevet, 1998). از این رو، ملاتونین فرسته‌ای است که اطلاعات گامه‌ی روز[12] و طول روز[13] را به مغز می‌رساند (Pandi-Perumal et al., 2006). در پستانداران، ملاتونین برای تنظیم تغییر فصلی کنش‌های فیزیولوژیک، نورواندوکرین و تولیدمثلی ضروری است (Cardinali and Pevet, 1998; Reiter, 1980). این کنش‌های ملاتونین، از راه هسته‌های هیپوتالاموس و پارس تیوبرالیس انجام می شوند (Lincoln, 2006).

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *