4-سوالات تحقیق
1.مصادیق امین در حقوق تجارت کدام است؟
2.امنای تجاری در زمره کدام یک از اقسام امین قرار می گیرند؟
3.احکام امانت تجاری چیست؟وچه تفاوتی با احکام امانت مدنی دارد؟

پایان نامه

5-فرضیه تحقیق

یک مطلب دیگر :

1.ازجمله مصادیق امین در حقوق تجارت مدیران شرکت ها، مدیر تصفیه، متصدی حمل ونقل، دلال، حق العمل کار و… هستند.
2.مدیر شرکت، متصدی حمل ونقل، دلال وحق العمل کار امین مالکی و مدیر تصفیه امین قضایی محسوب می گردند.
3.امین مسئول نیست مگر در صورت تعدی وتفریط و امانت تجاری در موارد متعددی با امانت مدنی تفاوت دارد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *