2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده 20
2-6- قاعده‌ی تحذیر. 21
2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21
2-6-2- شرایط اعمال قاعده 22
2-6-2-1- موثر بودن هشدار. 22
2-6-2-2- شنیدن هشدار. 23
2-6-2-3- امکان گریز. 23
2-6-2-4- فعل شخص…. 24
فصل سوم: ارایه اطلاعات
3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت… 26
3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 27
3-1-1-1- تسلیم کالا. 27
3-1-1-2- شرط ضمنی.. 29

پایان نامه و مقاله

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد. 30
3-1-1-4- مسئولیت محض…. 31
3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع. 31
3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا. 34
3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات… 34
3-2-2- لزوم اعلام عیب… 35
3-2-3- کالای خطرناک.. 36
3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده 37
3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا. 38
فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

یک مطلب دیگر :

4-1- مسئولیت غیر قراردادی.. 40
4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر. 40
4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب… 41
4-1-3- مسئولیت محض…. 42
4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا. 43
4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا. 43
4-2-1-1- تعهد به نتیجه. 44
4-2-1-2- تفکیک دو موضوع. 45
4-2-1-3- مبنا 45
4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا. 46
4-2-2-1- عیب… 47
4-2-2-2- وجود ضرر. 48
4-2-2-3- احراز رابطه سببیت… 49
4-3- فروض مختلف… 50

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *