• ترجمه‏ای از شعرهای آلمانی به همراه برادرش امیرمسعود.
 • بازگشت به ایران در مرداد ماه‏. چاپ خاطرات سفر به اروپا در مجله‏ی‏ فردوسی در مهر و آبان.

  1. انتشار عصیان در ۲۴ سالگی.

  استخدام در سازمان فیلم گلستان در شهریور ماه‏، برای پاسخ‏گویی به تلفن و امور دفتری و پس‏ از مدت کوتاهی سروسامان دادن به حلقه‏ی‏ فیلم‏های بدون مشخّصات.
  فراگیری تدوین فیلم از ابراهیم گلستان.

  1. آغاز تدوین فیلم مستندِ یک آتشدر ۲۵ سالگی.

  اعزام به انگلستان از طرف ابراهیم گلستان برای‏ آموزش در دوره‏ی تدوین.
  ادامه‏ی تدوین یک آتش و نوشتن متن و مشارکت‏ در صداسازی برای فیلم، در بعد از
  بازگشت به ایران. آغاز مشارکت در کارگردانی و تدوین مجموعه‏ی‏ مستند شش قسمتی چشم‏انداز، به تهیهکننده‏گی‏ ابراهیم گلستان که تولید آن تا دو سال بعد ادامه‏ می‏یابد.

  1. بازی در دو نمایش به کارگردانی شاهین سرکیسیان‏ که در مرحله‏ی تمرین متوقّف می‏ماند و اجرا نمی‏شود.
  2. بازی در فیلم کوتاه خواستگاریبه کارگردانی‏ ابراهیم گلستان، در کنار پرویز داریوش، طوسی‏ حائری و هایده تقوی، به سفارش مؤسّسه‏ی ملّی‏ فیلم کانادا در ۲۷ سالگی.

  اعزام مجدد به انگلستان از طرف ابراهیم گلستان‏ برای آموزش سینما.
  ساخت دو آگهی تبلیغاتی برای کارخانه‏ی روغن‏ پارس و روزنامه‏ی‏کیهان.
  گوینده‏گی در فیلم مهر هفتم، به مدریت دوبلاژ پرویز بهرام.
  بازی در فیلم ناتمام دریا به کارگردانی ابراهیم‏ گلستان بر اساس داستان چرا دریا توفانی شده بود؟ نوشته‏ی صادق چوبک در کنار پرویز بهرام، رامین‏ فرزاد و تاجی احمدی.
  مشارکت در ساخت فیلم مستندِ موج و مرجان‏ و خارا به کارگردانی الن پندری و تهیهکننده‏گی‏ ابراهیم گلستان. چاپ دوم دیوار.

  1. سفر تحقیقی به جذام‏خانه‏ی بابا باغی تبریز در تیرماه برای ساخت مستندی به سفارش‏ جمعیّت کمک به جذامیان.

  ساخت فیلم مستندِ خانه سیاه است در جذام‏ خانه‏ی بابا باغی، طی دوازده روز در مهر ماه.
  به همراه آوردن حسین منصوری از جذام‏خانه و به عهده گرفتن سرپرستی او در ۲۸ سالگی.
  همکاری با شاهین سرکیسیان در ترجمه‏ی‏ نمایشنامه‏ی ژان مقدس اثر برنارد شاو.

  1. انتشار چاپ سوم اسیر در ۲۹ سالگی.

  بازی در نمایش شش شخصیت در جست‏وجوی نویسنده، اثر لوییجی پیراندلو به کارگردانی پری صابری در دی ماه.
  دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره‏ی‏ اوبر هاوزن آلمان به خاطر خانه سیاه است.
  پذیرفته شدن خانه سیاه است در جشنواره‏ی‏ کن فرانسه و حذف فیلم، به دلیل اعلام انصراف‏ ابراهیم گلستان.
  خودکشی نافرجام با خوردن قرص.
  انتشار تولدی دیگر در اسفند ماه و تقدیم آن‏ به ابراهیم گلستان.

  1. انتشار برگزیده‏ی اشعار فروغ فرخ‏زاد با انتخاب خودش، به صورت همزمان، توسط انتشارات مروارید و سازمان کتابهای جیبی.

  نوشتن فیلم‏نامه‏ای درباره‏ی موقعیبت زن‏ ایرانی.
  بازی در فیلم خشت و آیینه، به کارگردانی‏ ابراهیم گلستان در کنار زکریا هاشمی و تاجی‏ احمدی و پرویز فنی‏زاده و محمدعلیکشاورز و جمشید مشایخی.

  برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.