2-7-تعریف دیپلماسی اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………..         45
2-8 –مولفه های کاربردی دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ………………………………………………………….      46
2-9 -دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی ………………………………………………………………………………….    47
2-10 – اقدامات ایران در بخش دیپلماسی رسانه ای……………………………………………………………………………….. 50
2-11 – دیپلماسی عمومی آمریکا………………………………………………………………………………………………………….. 54
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

پایان نامه و مقاله

3-2- تاریخجه گفتمان……       …………………………………………………………………………………………….  63

یک مطلب دیگر :

3-3- مبانی نظری گفتمان ……………………………………………………………………………………………            63
3-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی ……………………………………………………………………………   63
3-3-2- ساختارگرائی و زبان………………………………………………………………………………..           ………  62
3-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ……………………………………………………………………………… 63
3-4- نظریه های تحلیل گفتمان …………………………………………………………………………………….   64
3-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو …………………………………………………………………………        65
3-4-2- دریدا و پساساختارگرائی………………………………………………………………………………….. 65
3-4-3- نظریه گفتمان لاکلاو موفه……………………………………………………………………………………………………………..  65
3-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان         …………………………………………………………………………………  66
3-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه ……………………………………………………………….    68
3-6-1- غیریت سازی ……………………………………………………………………………………………….  68
3-6-2- قابلیت دسترسی          …………………………………………………………………………………………..   69
3-6-3- قابلیت اعتبار………………………………………………………………………………………………..  69
3-6-4- هژمونی ………………………………………………………………………………………………………  70

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *